امکان دارد بريتانيا 40 سال ديگر درافغانستان مشغوليت داشته باشد | افغانستان | DW | 08.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

امکان دارد بريتانيا 40 سال ديگر درافغانستان مشغوليت داشته باشد

فرمانده آينده ارتش بريتانيا به روز شنبه گفته است که مشغوليتهاي بريتانيا درافغانستان مي تواند تا چهل سال ادامه يابد.

جنرال دیوید ریچاردز، فرمانده آینده نیروهای نظامی بریتانیا، درسال 2006 فرمانده نیروهای آیساف درافغانستان بود

جنرال دیوید ریچاردز، فرمانده آینده نیروهای نظامی بریتانیا، درسال 2006 فرمانده نیروهای آیساف درافغانستان بود

جنرال ديويد ريچاردز، که دراواخر اين ماه لوي درستيز يا رئيس ستاد مشترک فرماندهي بريتانيا مي شود ، به روزنامه " تايمز" گفته است:" نقش ارتش بسط وتوسعه مي يابد، اما مجموع اين پروسه يا روند، 30 تا 40 سال را دربرخواهد گرفت".

ريچاردز گفته است: درصورتي که فقط ازميان مدت ضرورت به ارتش بريتانيا باشد، درآنصورت با بيرون کشيدن کامل نيروهاي ناتو وبريتانيا " مطلقاً هيچ امکاني" براي ملت سازي نمي باشد.

ريچاردز علاوه کرده است:

" من فکر مي کنم که 30 تا 40 سال آينده، به نحوي ما درافغانستان دربخش انکشاف، حکومتداري و اصلاحات بخش امنيتي متعهد خواهيم بود".

لوي درستيز آينده بريتانيا گفته است: اکنون بايد تمرکز نيروهاي ناتو روي توسعه نيروهاي نظامي وپليس افغانستان باشد.او درضمن گفته است : " درست، مانند عراق که ما ازلحاظ نظامي بيرون رفتيم ، مردم افغانستان ومخالفان ما ضرورت بدان دارند که بفمهند ما منطقه را رها نمي کنيم . ما اين اشتباه را يک بار مرتکب شديم . مخالفان ما فکرمي کنند که اين کار را دوباره مي کنيم. ما بايد به آنها اثبات کنيم که اشتباه مي کنند".

بريتانيا درافغانستان يک نيروي نظامي 9100 نفري دارد.ازماه جولاي تا اکنون 26 سربازآن کشور درجنگ عليه طالبان درافغانستان کشته شده اند.اين به دليل آنست که درآستانه انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي افغانستان که به تاريخ 29 ام ماه اسد برگزار مي شد ، خشونتها دراين کشور وخامت کسب کرده است.

آخرين تلفات سربازان بريتانيايي درافغانستان به روز جمعه اتفاق افتاد که سه تن از سربازان واحدهاي چترباز يا پاراشوتي اين کشور درشمال لشکرگاه با انفجار يک بمب کنار جاده کشته شدند.

ازسال 2001 بدينسو که عمليات سربازان بريتانيايي درافغانستان شروع شده است، تا اکنون 195 سرباز بريتانيايي کشته شده اند.

ريچاردز، تاکيد کرده است که متحدين درجنگ عليه افراط گرايان پيروز مي شوند . اوگفته است: " ما مي توانيم برآنها غلبه مي يابيم".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: ناديه فضل

آگهی