امين فرهنگ: مردم ازطرف نيروهاي امنيتي افغانستان | افغانستان | DW | 30.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

امين فرهنگ: مردم ازطرف نيروهاي امنيتي افغانستان

به عقيده محمد امين فرهنگ وزير پيشين امور تجارت افغانستان خروج سربازان خارجي از افغانستان مي تواند در 10 سال ديگر ممکن باشد.

میرمحمدامین فرهنگ، وزیرپیشین تجارت افغانستان

میرمحمدامین فرهنگ، وزیرپیشین تجارت افغانستان

فرهنگ از جامعه جهاني خواستارآن شد تا براي آن که افغانستان بتواند با نيروهاي خود از عهده امور امنيتي کشور برون آيد، بايد حکومت حامد کرزي رييس جمهور افغانستان و جامعه جهاني تمامي مساعي شان را با هم هماهنگ گردانند. اوکه درگفتگويي با آژانس خبري فرانس پرس ،خطاب به کنفرانس افغانستان در لندن که قرار است به تاريخ 28 جنوري سال 2010 ميلادي برگزارشود، گفت:" ما بايد با هم يکجا به طرف يک ساحل در حرکت باشيم نه اينکه هر کس هدف خود را دنبال کند."

فرهنگ به اين عقيده است که در برابر طالبان نمي توان به تنهايي جنگيد. اگر مردم افغانستان از لحاظ اقتصادي شرايط بهتر داشته باشند، طالبان به زودي در انزوا قرار خواهند گرفت. او اضافه نمود که اکثريت مردم افغانستان طالبان را نمي خواهند. آنها با طالبان همکاري مي کنند چون از طرف نيروي امنيتي افغانستان و جامعه جهاني بصورت کافي محافظت نمي شوند.

به همين دليل فرهنگ خواستار آموزش با کيفيت و کميت اردوي ملي و پليس افغانستان شده است. او مي گويد: جامعه جهاني تا حال اين موضوع را جدي نگرفته است. مردم افغانستان مي خواهند امور دفاعي شان را خودشان عهده دارشوند. در اين صورت مي توانيم اروپا را هم از حملات تروريستي حفاظت کنيم.

فرهنگ همچنان تقاضا مي کند که اقتصاد افغانستان نيز بايد نيرومند و براي مردم جاي کار ايجاد شود. او همچنان مي گويد: "بخاطري که مثال خوبي داده باشم، افغانستان بهترين ميوه را در منطقه دارد. بايد راه هاي تجارتي به سوي اروپا و امريکا به روي افغانستان و اموال صادراتي آن باز شود."همچنان او اشاره به فساد اداري مي کند که نه تنها يک پديده اي است در ادارات افغاني بلکه به مقدار زيادي در بين کشور هاي تمويل کننده افغانستان نيز ديده مي شود. قرارداد ها بدون اعلام قبلي براي افراد داده مي شوند و در مقابل، پول رشوت گرفته مي شوند.

به قول روزنامه آلماني "راين نکار" در شهر بليفلد که با موضوع ترس از ترورزيزم خود را مصروف ساخته است، کشور هاي چون افغانستان، يمن، سوماليا و سودان تا زماني که اقامتگاه تروريستان نشوند، براي کشور هاي غربي بي اهميت است.

فرانس پرس/ نبیله کریمی الکوزی

ویراستار: یاسر

آگهی