اميدواري براي توسعه معاملات اقتصادي بين دوکشورآلمان والجزاير | آلمان و جهان | DW | 17.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اميدواري براي توسعه معاملات اقتصادي بين دوکشورآلمان والجزاير

پذيرايي فوق العاده تشريفاتي ازمرکل واظهارات مقامات الجزايري نشان مي دهند که امکان توسعه مناسبات اقتصادي ميان آلمان والجزاير زياد است.

میرکل صدراعظم آلمان درحال مذاکره با عبدالعزیز بوطیفلیقه رئیس جمهور الجزایر

میرکل صدراعظم آلمان درحال مذاکره با عبدالعزیز بوطیفلیقه رئیس جمهور الجزایر

از انگيلا مرکل، صدراعظم آلمان در ميدان هوايي الجزاير پذيرايي باشکوهي به عمل آمد؛ عبدالعزيز بوطيفليقه شخصا ً به استقبال ِ مرکل آمده بود و تمام اعضاي حکومت نيز حضور داشتند. اين نشان مي دهد که حکومت الجزاير به اين نخستين ديدار مرکل از کشور شان، تا چه اندازه اهميت قايل هستند. مرکل نيز به اهميت ديدارش از اين کشور تاکيد کرده گفت:

"من نيز در نخستين صحبت هايم با رييس جمهور و نخست وزير واضحا ً احساس کردم که گفته مي شود: اين روابط مي توانند پويايي بيشتر بيابند. روابط ما داراي سنت ديرينه با همکاري هاي اقتصادي مشترک است، و آنهم نه تنها با جمهوري فدرال آلمان ، بلکه با جمهوري دموکراتيک آلمان آن زمان نيز. سپس اين روابط قسما ً کاهش يافت و اما حالا يک چنين نيازي وجود دارد که بار ديگر روابط مان را به سطح بالايي انتقال دهيم. ما مي خواهيم که درينجا از چانس خود استفاده نماييم. و من تصور مي کنم که دروازه براي ما باز است."

اکنون در دستورکار اعماراین مسجد قرار دارد که باید انجنیران آلمان با میناره ای به ارتفاع قریب دونیم صد متر به ساختمان آن اقدام بکنند

اکنون در دستورکار اعماراین مسجد قرار دارد که باید انجنیران آلمان با میناره ای به ارتفاع قریب دونیم صد متر به ساختمان آن اقدام بکنند

به روشني مي توان فهميد که باز بودن دروازه براي علاقمندي هاي اقتصادي آلمان است، چنانچه از سخنان مرکل پيدا است:"زيرا قسمي که در اينجا معمول است، تماس هاي سياسي و تماس هاي اقتصادي در يک واحد با هم نگريسته مي شوند. ما در اينجا با رقيبان قوي و علاقمندي هاي بزرگ مواجه هستيم. بسياري به گاز الجزاير علاقمند هستند و از طرف ديگر الجزاير نيز علاقمندي بزرگ به ساختن تخنيک هاي جديد دارد."

اين علاقمندي بزرگ از جانب الجزايربه تخنيک آلماني است در زمينۀ توليد انرژي از مواد خام وجود دارد. مرکل به ادامه اظهار داشت: "در آلمان شرق شرکت هاي وجود دارند که به طور مثال وسايل تخنيکي را عرضه مي کنند که براي توليد گاز و انرژي آفتابي همزمان از آن ها استفاده مي گردد. و اين چيز هايي اند که مطمئناً الجزايري ها به آن ها علاقمند مي باشند. گاز الجزاير نظر به اظهارات مقامات در اينجا تا 40، 50 سال ديگر کفايت مي کند. شما مي دانيد که الجزايري بايد بعد از آن به فکر منبع ديگر باشند تا بتوانند به جوانان شان نيز چيزي عرضه نمايند. 60 در صد و يا بيشتر از اين شمار در الجزاير کمتر از 25 ساله هستند و آنان به چانس و يک آينده اي بهتر ضرورت دارند."

از حلقات طرف صجبن در الجزاير شنيده مي شود که چانس شرکت هاي آلماني در اين کشور بد نيست. اکنون يک قرار داد مشخص در اين جا وجود دارد و آن ساختن دومين مسجد بزرگ جهان در الجزاير است که طول منارۀ آن 213 متر خواهد بود. اين مسجد از طرف يک شرکت آلماني طرح ريزي مي شود و از جانب يک شرکت مشترک ِ آلماني و تونسي اعمار مي گردد.

از انگيلا مرکل، نخست وزير آلمان در ميدان هوايي الجزاير پذيرايي باشکوهي به عمل آمد؛ عبدالعزيز بوطيفليقه شخصا ً به استقبال ِ مرکل آمده بود و تمام اعضاي حکومت نيز حضور داشتند. اين نشان مي دهد که حکومت الجزاير به اين نخستين ديدار مرکل از کشور شان، تا چه اندازه اهميت قايل هستند. مرکل نيز به اهميت ديدارش از اين کشور تاکيد کرده گفت:

"من نيز در نخستين صحبت هايم با رييس جمهور و نخست وزير واضحا ً احساس کردم که گفته مي شود: اين روابط مي توانند پويايي بيشتر بيابند. روابط ما داراي سنت ديرينه با همکاري هاي اقتصادي مشترک است، و آنهم نه تنها با جمهوري فدرال آلمان ، بلکه با جمهوري دموکراتيک آلمان آن زمان نيز. سپس اين روابط قسما ً کاهش يافت و اما حالا يک چنين نيازي وجود دارد که بار ديگر روابط مان را به سطح بالايي انتقال دهيم. ما مي خواهيم که درينجا از چانس خود استفاده نماييم. و من تصور مي کنم که دروازه براي ما باز است."

به روشني مي توان فهميد که باز بودن دروازه براي علاقمندي هاي اقتصادي آلمان است، چنانچه از سخنان مرکل پيدا است:"زيرا قسمي که در اينجا معمول است، تماس هاي سياسي و تماس هاي اقتصادي در يک واحد با هم نگريسته مي شوند. ما در اينجا با رقيبان قوي و علاقمندي هاي بزرگ مواجه هستيم. بسياري به گاز الجزاير علاقمند هستند و از طرف ديگر الجزاير نيز علاقمندي بزرگ به ساختن تخنيک هاي جديد دارد."

اين علاقمندي بزرگ از جانب الجزايربه تخنيک آلماني است در زمينۀ توليد انرژي از مواد خام وجود دارد. مرکل به ادامه اظهار داشت: "در آلمان شرق شرکت هاي وجود دارند که به طور مثال وسايل تخنيکي را عرضه مي کنند که براي توليد گاز و انرژي آفتابي همزمان از آن ها استفاده مي گردد. و اين چيز هايي اند که مطمئناً الجزايري ها به آن ها علاقمند مي باشند. گاز الجزاير نظر به اظهارات مقامات در اينجا تا 40، 50 سال ديگر کفايت مي کند. شما مي دانيد که الجزايري بايد بعد از آن به فکر منبع ديگر باشند تا بتوانند به جوانان شان نيز چيزي عرضه نمايند. 60 در صد و يا بيشتر از اين شمار در الجزاير کمتر از 25 ساله هستند و آنان به چانس و يک آينده اي بهتر ضرورت دارند."

قراراست تا یک منبع بدیل انرژی به جای نفت نیز درالجزایرمد نظرگرفته شود

قراراست تا یک منبع بدیل انرژی به جای نفت نیز درالجزایرمد نظرگرفته شود

از حلقات طرف صجبن در الجزاير شنيده مي شود که چانس شرکت هاي آلماني در اين کشور بد نيست. اکنون يک قرار داد مشخص در اين جا وجود دارد و آن ساختن دومين مسجد بزرگ جهان در الجزاير است که طول منارۀ آن 213 متر خواهد بود. اين مسجد از طرف يک شرکت آلماني طرح ريزي مي شود و از جانب يک شرکت مشترک ِ آلماني و تونسي اعمار مي گردد.

مطالب مرتبط

آگهی