امنیت و مصالحه با طالبان، موضوعات اصلی روزنامه های کابل | افغانستان | DW | 15.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

امنیت و مصالحه با طالبان، موضوعات اصلی روزنامه های کابل

روزنامه غيردولتي 8 صبح حذف اسامي طالبان از ليست سياه ومصالحه با انان را امتياز به طالبان توصيف کرده دراين خصوص سرمقاله نوشته است

default

حدود دوماه قبل نام ده تن از طالبان از ليست سياه حذف شدند واکنون نيز سازمان ملل متحد درحال بررسي نام هاي شماري ازطالبان است. به نقل از روزنامه 8 صبح شوراي عالي صلح افغانستان از ايالات متحده امريکا خواسته است تا زندان گوانتانامو را ببندد ولي فليپ کرولي سخنگوي وزارت خارجه امريکا گفته است کوشش هاي دولت امريکا براي بستن زندان گوانتانامو هيج ارتباطي به تلاش هاي دولت افغانستان ندارد.

يک عضو شوراي عالي صلح گفته است که تلاش هاي صلح جويانه دولت افغانستان آغازشده وممکن است در خارج از افغانستان پاکستان ويا ايران صورت بگيرد.

روزنامه انتقاد ميکند که اين گفته ها درحالي صورت ميگيرد که هنوز شورا به فکر تنظيم کردن مسايل داخلي اش است. وي عقيده دارد که احتمال ميرود درمذاکره صلح، طالبان امتيازي بيشتري را کسب نمايد وشوراي عالي صلح فقط مصوبات احتمالي را که پيشکش خواهد شد امضا خواهد کرد.

نگارنده درادامه مي نگارد:« صلح احتمالي که از اين طريق بدست آيد درواقع جز پذيرش بي قيد وشرط خواسته هاي مخالفين معنايي ندارد ومحال است به نتايجي منجر گردد که مردم خواستار آن هستند. چنين صلحي زمينه را براي ادامه جنگ وخونريزي مساعد ساخته وآناني را که به حمايت از هراس افگني وتروريزم برخاسته اند اميدوار مي سازد تا اهداف شوم شان را همچنان پي گيري کنند».

روزنامه غيردولتي ماندگار به بي ظرفيتي نيروهاي امنيتي افغانستان انتقاد کرده وباورمند است که درشرايط موجود اين نيروها قادر به تامين امنيت اين کشور نيستند.

نويسنده سرمقاله از گسترش نا امني ابراز نگراني کرده ابراز عقيده مي نمايد که ادعاي مقام هاي افغانستان مبني بر تامين امنيت توسط خود افغانها هنوز درتوان حکومت افغانستان نيست واين موضوع را نيروهاي خارجي به خوبي درک ميکنند که وضعيت امنيتي از چه قرار است.

نويسنده از وضعيت جنوب افغانستان ابراز نگراني کرده واز وضعيت امنيتي شمال کشور نيز هشدار ميدهد.

نويسنده مطلب در ادامه مي نويسد: « درچند سال گذشته درزمينه کيفيت وظرفيت لازم نيروهاي امنيتي از سوي جامعه جهاني و از جانب حکومت هيج کاري نشده است، انها تا هنوز تجهيزات ووسايل جنگي درست را دراختيار ندارند ودرمواردي سلاح هاي در دسترس نيروهاي امنيتي يک بار مصرف است. اين گونه معضلات ونا هنجاري ها تا هنوز پايان نيافته وحتا روز به روز به ميزان بي ثباتي ها نارسايي ها افزايش مي يابند».

روزنامه غيردولتي سروش ملت تيتر نخستش را دريک مطلب تحليلي به استخدام مشاوران خارجي درافغانستان اختصاص داده است.

به باور نويسنده استخدام مشاوران خارجي تا حال هيج نفعي به بهبود امور درافغانستان نداشته وفقط مشکلات بروکراسي را افزايش داده است.

نگارنده مي نويسد: « تجربه چند سال گذشته ي کار ادارات افغانستان با مشاوران ومتخصصان که دروزارت هاي سکتوري کار ميکردند نتيجه معکوس داد. درچند سال گذشته تعداد مشاوران به مراتب بيشتر ازتعداد کارها وپروژه هاي بوده که به انجام رسيده اند. حتا گفته ميشود دربرخي وزارت خانه ها نزديک به صد نفر مشاور خارجي وداخلي کار مي کردند».

امين بهراد، کابل.

ويراستار: انتظاري

مطالب مرتبط

آگهی