امنيت غذايي آسيب پذير درکشورهاي روبه انکشاف | مجله حقوق بشر | DW | 16.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

امنيت غذايي آسيب پذير درکشورهاي روبه انکشاف

در16 ام اکتوبر " روزجهاني تغذيه " هنگامي برگزار مي شود که درکشورهاي روبه انکشاف پيوسته زمينهاي زراعتي به گرو شرکتهاي بزرگ بين المللي درمي آيند تا براي صادرات توليد کنند.

درحالی که کودکان افریقایی به غذا محتاج اند، شرکتهای خارجی درزمینهای این قاره نبات های انرژی زا وعلوفه برای حیوانات می کارد

درحالی که کودکان افریقایی به غذا محتاج اند، شرکتهای خارجی درزمینهای این قاره نبات های انرژی زا وعلوفه برای حیوانات می کارد

کشورهاي صنعتي براي تهيهء مواد سوخت زراعتي وعلوفهء حيوانات زمينهاي وسيعي را به گرو مي گيرند.اين امر خطر ناامنيهاي هاي غذايي را به وجود مي آورد.

روزجهاني غذا امسال ازيک جهت جايي براي خوشي مي گذارد که شمار گرسنگان جهان به تناسب سال گذشته بنا بر سنجش سازمان خوراکه جهان 70 مليون نفرکاهش يافته است واکنون به 225 مليون انسان رسيده است. بااينهم نگرانيهاي شديد سازمانهاي امدادي وحقوق بشري وجود دارند. خانم کارولين کالينيوس کارشناس امور غذايي مي گويد:

" مطابق به گزارش بانک جهاني 46.6 مليون هکتارزمين تنها دريک سال يعني از ماه اکتوبر سال 2008 تا ماه جون 2009 درکشورهاي هاي روبه انکشاف توسط شرکتهاي خارجي به گرو گرفته شده است ويااينکه مذاکراتي دراين زمينه جريان داشته است. 70 درصد اين زمينها درافريقا مي باشند. کشورهايي مانند سودان ، موزامبيک، کانگو کنيا ويا همچنان سيراليون نيز اين ثروت شان را به هدر مي دهند".

کشورهاي ثروتمند، شرکتهاي بزرگ و موسسات سرمايه گذاري تاحال مستغلات شان را تا سرحد نامعلومي تامين کرده اند. طبعاً درسالهاي گذشته نيز چنين سرمايه گذارييهايي صورت گرفته است. فقط آنچه تازگي دارد، ابعاد ووسعت اين به گرو گرفتن زمينها درکشورهاي روبه انکشاف است.

درزمينهايي که به گرو گرفته مي شوند مواد غذايي براي صادرات کشت مي شوند. اين مواد غذايي شامل برنج ، جواري ونبات هاي انرژ ي زا براي توليد الکولهاي طبيعي اي مي باشد که درکشورهاي غربي به قسم مواد سوخت به کار برده مي شود. همچنان رشد گوشتخواري درکشورهاي ثروتمند ، ايجاب علوفه فراوان براي حيوانات را مي کند . دراين زمينها علوفه براي حيوانات نيز کشت مي شود.

براثراين گرايش است که باشندگان اين مناطق با صادراتي شدن توليدات زراعتي دچار گرسنگي مي شوند. قربانيان عبارت اند ازدهقانان خرده پا، ماهيگيران ومردم قبايلي اي که دراين مناطق زندگي مي کنند. اين بدين دليل است که آنها مهمترين عامل توليدي يعني زمينهاي شان را ازدست داده اند.

دراين ميان 43 کشور از53 کشورافريقايي وارد کننده مواد غذايي گرديده اند. اين براي آن است که قابليت توليد مواد غذايي درسطح محلي وملي ازاين کشورها گرفته شده است واين يک تخطي ساختاري انبوه وتوده گير ازحقوق بشراست. کارولين کالينيوس کارشناس امور غذايي سازمان امدادي " نان براي جهان" معتقد است که چنين پامال کردن حقوق بشري بايد به دادگاه کشانده شود.

زابينه ريپيگر / رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی