امریکا می خواهد تا جرگه مشورتی صلح اعتبار کرزی را افزایش دهد | افغانستان | DW | 28.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

امریکا می خواهد تا جرگه مشورتی صلح اعتبار کرزی را افزایش دهد

ایالات متحده امریکا می خواهد جرگه مشورتی صلح درهفته آینده اعتبارحامدکرزی رئیس جمهور افغانستان را بیافزاید، اما انتظار دارد که او پیش ازتضعیف طالبان درمیدان جنگ درمسئله آشتی با آنان شتاب به خرج ندهد.

آنچه ما امیدواریم اینست تا این پروسه به کرزی کمک کند

آنچه ما امیدواریم اینست تا این پروسه به کرزی کمک کند

یک مقام ارشد حکومت اوباما درمورد جرگه صلح که درهفته آینده برگزار می شود گفته است:« آنچه ما امیدواریم اینست تا این پروسه به کرزی کمک کند تا به حیث یک رهبر ملی واقعی ظهورکند...درواقعیت امر این آغاز یک پروسه مهم است وحکومت افغانستان توافقاتی را به دست خواهد آورد که چگونه به مسئله برخورد کند».

مقام متذکره که نخواسته است ازو نام برده شود گفته است، واشنگتن نمی خواهد درپروسه ای که «زیررهبری افغانها» است به حیث یک مداخله گر شناخته شود.این مقام افزوده است ، با وجود ظاهر دست نداشتن، درجریان سفراخیر رئیس جمهور افغانستان به امریکا که ازتاریخ دوم تاچهارم جون را دربرگرفت، برکرزی فشارزیاد وارد شد تا نیات خودرا درمورد جرگه صلح روشن سازد.

هرچند طالبان رسماً دراین جرگه دعوت نشده است، اما بسیار احتمال دارد هواداران آنها دربین مردم قبایل و رهبران مناطق دراین جرگه شرکت کنند. واشنگتن انتظار دارد که دراین جرگه مشاهدانی داشته باشد.

درحالیکه موضوع اقدام نظامی ایالات متحده امریکا درمنطقه قندهارداغ است، واشنگتن نمی خواهد کرزی به آنچه دست بزند که می شود آن را توافق نامطبوع با رهبران طالبان خواند.

این مقام ارشد ایالات متحده امریکا گفته است که « خطوط قرمز( یا عبورناپذیر) دراینجا بسیار روشن اند».او تاکید کرده است تنها کسانی که ازخشونت دست برمی دارند، قانون اساسی افغانستان به شمول حقوق زنان را قبول می کنند، قابل قبول می باشند.

به زبان دیگر ایالات متحده امریکا انتظار ندارد که جرگه مشورتی صلح بتواند کدام گشایش بزرگ را به وجود آورد.

این جرگه صلح ازنظرمقام مذکور مانند ابتکار صلح دایتون نیست که با میانجیگری ریچارد هول بروک نماینده ویژه بارک اوباما برای افغانستان وپاکستان در بوسنیا بوجود آمد.

موازنه بسیار ظریف

به نظربروس ریدل، کارشناس امور افغانستان ایالات متحده امریکا یک بازی بسیارظریف را به اجرا درمی آورد. ازیک جانب به حامد کرزی چراغ سبز می دهد که با اقداماتش برای صلح ادامه بدهد، ازجانب دیگر نمی خواهد چیزی بسیاراساسی ای پیش ازآنکه ایالات متحده امریکا دست برترازنگاه نظامی برفندهار پیدا کند، رونما شود. ریدل گفته است:« بهترآنست که کرزی نرمش پذیر باشد تا انعطاف نا پذیر».ازنظراین کارشناس « بارمسوولیت پا پیش گذاشتن برای یک پروسه سیاسی باید برعهده طالبان باشد نه کرزی ".

اشلی تیلیس یک کارشناس دیگر افغانستان خطردیگر دراین جرگه را درآن می داند که افراد نابابی درآن اکثریت داشته باشند و طرحی را امضا کنند که درآن هرگونه موافقتی را مشروط به بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان سازند. این چیزی که قبلاً ازجانب طالبان تقاضا شده است.

رویتر/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل شامل آهنگ

آگهی