امریکا در تلاش تقویت سازمان استخباراتی خود در پاکستان است | آلمان و جهان | DW | 23.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

امریکا در تلاش تقویت سازمان استخباراتی خود در پاکستان است

وال ستريت جورنال گزارش داده است که ايالات متحده امريکا مي کوشد عمليات " سي آي اي" يا سازمان استخبارات مرکزي آن کشور را براي نابود ساختن جنگجويان تندرو در مناطق قبايلي پاکستان نزديک به مرز افغانستان تقويت کند.

پاکستان می خواهد روابط قوی اش را با سی آی ای نگهدارد اما دربرابر افزایش افراد سی آی ای درقلمرو پاکستان تا هنوز مقاومت نشان می دهد

پاکستان می خواهد روابط قوی اش را با سی آی ای نگهدارد اما دربرابر افزایش افراد سی آی ای درقلمرو پاکستان تا هنوز مقاومت نشان می دهد

روزنامه وال ستريت جورنال ضمن نقل قول ازيک مقام ارشد حکومتي که از وي نام نبرده است افزوده است که درهفته هاي اخير اداره بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا از پاکستان تقاضا کرده است تا اجازه بدهد افسران بيشتر " سي آي اي" و آموزگاران عمليات نظامي ويژه جهت تحميل فشارهاي بيشتر برشورشيان به آن کشور وارد گردند.

گفته مي شود که تاحال اسلام آباد به اين تقاضا جواب رد داده است چه پاکستان درمورد حضور بسيارگسترده نيروهاي امريکايي درپاکستان بسيار متردد است.

دومليارد دالر کمک نظامي

به روز جمعه ايالات متحده امريکا تلاشهاي تازه اي را روي دست گرفت تا مشارکت پرجنجالش را با اسلام آباد ازطريق واگذاري دو مليارد دالر تسليحات بهبود بخشد. اما امريکا گفته است که نمي تواند پامال شدن حقوق بشر را درپاکستان تحمل کند.

طرح کمک پنج ساله ايالات متحده امريکا به نيروهاي نظامي پاکستاني که به سربازان امريکايي درافغانستان کمک مي رسانند، تقاضاهاي کليدي اين بخش نيرومند دردستگاه دولتي پاکستان را ارضا کرد. نظاميان پاکستاني دربدو امر جانبدار تاکيد برکمکهاي ملکي درآن کشور نبودند.

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا به روز جمعه گفته است که حکومت آن کشور ازکانگرس تقاضا خواهد کرد تا طرح کمکهاي نظامي دو مليارد دالري به پاکستان را براي سالهاي 2012 تا 2016 تصويب کند. چنين بستهء کمکها جانشين کمکهاي پنجساله قبلي مي شود که ديگر زمان آن انقضا يافته است.

درسالهاي اخير شمار پرسونل سي آي اي يا سازمان استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا درپاکستان بطور اساسي افزايش يافته است. روزنامه وال ستريت جورنال گفته است که شمار دقيق اين افراد سي آي اي درپاکستان هنوز ازجمله اسراز طبقه بندي شده مي باشد.

اين روزنامه گفته است که درحال حاضر 900 پرسونل نظامي امريکايي درپاکستان حضور دارند که ازآنجمله 600 نفر آنها در کارهاي امدادي به سيلاب زدگان مصروف اند و 150 تن آنها ماموريتهاي آموزشي دارند.

يک مقام ارشد پاکستاني به روزنامه وال ستريت جورنال گفته است که که مناسبات ميان پاکستان وسي آي اي قوي باقي مي ماند اما اسلام آباد به مخالفتش با افزايش تعداد پرسونل سي آي اي درخاک پاکستان ادامه مي دهد.

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی