امریکا به دهقانان هلمند کمک می کند | گزارش های بازسازی | DW | 16.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

امریکا به دهقانان هلمند کمک می کند

امریکا به دهاقین هلمند و قندهار در سال آینده 65 میلیون دالر کمک می کند. این کمک به دلیل خشک سالی های چند سال اخیر، می تواند در صورت استفاده درست از آن تاحدی در بهبودی وضعیت دهاقین این ولایت مفید واقع شود.

هلمند در چند سال گذشته در بخش زراعت دستاورد های زیادی داشته و در این عرصه بیش از 45 میلیون دالر سرمایه گذاری شده است

هلمند در چند سال گذشته در بخش زراعت دستاورد های زیادی داشته و در این عرصه بیش از 45 میلیون دالر سرمایه گذاری شده است

رایان کراکر، سفیر ایالات متحده امریکا تعهد کرد که 65 ملیون دالر را در بخش تقویت سیستم زراعتی در جنوب کشور به مصرف می رساند.

سفیر ایالات متحده امریکا چند روز قبل در کنار بازدید از نیروهای امریکایی مستقردرهلمند، به ولسوالی ناوه رفت واز برنامه های بازسازی که به همکاری ایالات متحده در این ولسوالی جریان دارد، بازدید کرد.

ناوه یکی از ولسوالی های نسبتاً امن هلمند به شمار می رود و قرار است در آینده نزدیک مسولیت امنیت آن به نیروهای داخلی واگذار شود. گلاب منگل، والی هلمند گفت:

" سفیر ایالات متحده تعهد سپرد که در یک سال آینده 65 میلیون دالر تنها در بخش زراعت به هلمند و قندهار کمک می کند؛ بخش بزرگی از این کمک ها به هلمند اختصاص یافته که برای بهبود وضعیت زندگی دهاقین و تقویت سیستم زراعتی هزینه خواهد شد."

یک شبکه برق آفتابی وساخت حدود یکصد وپنجاه دکان در ولسوالی ناوه از بزرگترین پروژه های بازسازی در این ولسوالی است که از سوی ایالات متحده تمویل شده است.

هلمند در چند سال گذشته در بخش زراعت دستاورد های زیادی داشته و در این عرصه بیش از 45 میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. در سه سال گذشته در چوکات این برنامه بیش از سه صدهزار دهقان تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی دریافت کرده اند.

مقام های محلی اظهار امیدواری می کنند که تعهدات تازه ایالات متحده این ولایت در بخش زراعت تا مرز خودکفایی نزدیک خواهد کرد.
اما شماری از شهروندان هلمند می گویند که تاکنون کارهای زیربنای در بخش زراعت در این ولایت صورت نگرفته و در پهلوی توزیع تخم های اصلاح شده و کود کمیاوی، باید کارخانه جاتی به منظورجذب محصولات زراعتی کشاورزان ساخته شود.

امیدالله یک باشنده شهرلشکرگاه گفت: " اگر با این پول چند فابریکه برای پروسس محصولات زراعتی دهقانان ساخته شود، بهتر از آن است که آنرا برای توزیع تخم اصلاح شده به مصرف برساند، زیرا کود کمیاوی وتخم های اصلاح به شکل مطمین در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرد و بیشتر توسط نمایندگان محل و بزرگان قومی اختلاس می شود."
تقویت سیستم زراعتی هلمند بخشی از برنامه محو کشت کوکنار دراین ولایت است که به گفته مقام های محلی کاهش پنجاه درصدی کشت مواد مخدر در این ولایت را در پی داشته است.

دولت و جامعه جهانی با راه اندازی برنامه توزیع کودکمیاوی و تخم های اصلاح شده به کشاورزان هلمند، از یک سو برای محوکشتزارهای کوکنار و از سوی هم برای تقویت سیستم زراعتی در این ولایت تلاش می کنند.

الهام، هلمند
ویراستار:مبلغ


آگهی