1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
10 عکس
۱۴۰۰ تیر ۷, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/g-58075975


1.    
2.    
3.   
4.    

5.    
6.  


7.  

۸.   

9.  

10.    
ENDE
https://p.dw.com/p/3vcyc


 

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Flucht aus Afghanistan

وزارت دفاع طالبان از کشتن مولوی مهدی خبر داد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی