امريکا و سياست شهرک سازي اسراييل | آلمان و جهان | DW | 27.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

امريکا و سياست شهرک سازي اسراييل

زماني که بارک اوباما به عنوان رييس جمهور درقصرسفيد راه يافت، در اسراييل اين سوء ظن پيش آمدکه حالا فصل جديدي در روابط ميان دو کشور آغاز شده است، فصلي که در آن امريکا با فاصله و ديدگاه انتقادي با اسراييل برخورد خواهد کرد.

default

اما حکومت ملي گراي نتانياهو تاکنون دريافته است که در برابر تلاش هاي احتياط آميز واشنگتن نيز مقاومت کند، فشار وارد کند و فعاليت هاي شهرک سازي ها را در مناطق اشغالي و نيز در شرق بيت المقدس متوقف سازد. و زماني که جورج ميتشل، ميانجي ايالات متحده امريکا در شرق ميانه، با دست هاي خالي، بدون نتيجه، منطقه را ترک گفت، سپس توضيحات علني او مطمئناً در ناکامي ماموريت او نقش داشته است، قسمي که او اظهار داشت:

"هردو ملت ما را باز هم يک پيوند دوستي خلل ناپذير با هم ربط مي دهد. بر اساس تعهدات دايمي ايالات متحده امريکا در قبال امنيت اسراييل، اسراييل شريک مهم ما و متحد مرکزي استراتژي ما در شرق ميانه باقي مي ماند."

چنين کلي بافي هاي ديپماتيک نبايد مانع از فهم اين واقعيت شود که در واشنگتن از مدت ها، اين ديدگاه به وجود آمده است که در باره ي اسراييل مي توان طور ديگري سخن گفت. مثلاً هيلاري کلينتون، وزير خارجه ايالات متحده امريکا، از خشم به جوش آمد، زماني که جو بايدن، معاون رييس جمهور در بيت المقدس با اين اعلام مورد استقبال قرار گرفت که در شرق بيت القدس 1600 منازل رهايشي آباد مي شود. هيلاري کلنتون در اين رابطه اظهار داشت:

"اين توهين آميز بود، نه فقط براي معاون رييس جمهور که مستحق آن نبود: او با يک پيام روشن [به منطقه] آمد که ما مي خواهيم در راستاي روند صلح فعاليت کنيم و همبستگي مانرا با اسراييل نشان دهيم. اين توهيني بود براي ايالات متحده امريکا."

مارتين اينديک مردي است که سالها به عنوان لابي اسراييل در ايالات متحده امريکا کار کرده است و سپس سفير در اسراييل بوده است. او در اين رابطه با احتياط ا ظهار نظر مي کند، اما او نيز نمي خواهد سياست کنوني اسراييل را بپذيرد. او در رسانه ي نظامي اسراييل با تلخي اظهار داشت که اگر اسراييل، مستقل از ايالات متحده امريکا است، در اين صورت طبعاً مي تواند هرگونه که مي خواهد عمل کند. او در مورد ديگر با صراحت گفت:

"اسراييل به روابط قوي و نزديک با ايالات متحده امريکا نياز دارد. اما حالا در اين قسمت شکافي وجود دارد که من آنرا خيلي نگران کننده مي يابم و بايد عليه آن کاري کرد."

صريح تر از آن اظهارات اخير ديويد پتريوس بود. اين جنرال پنج ستاره اي و فرمانده کل "سيندکوم" که استراتيژي نظامي امريکا را در شرق ميانه طرح ريزي و هدايت مي کند، در ماه مارچ به رييس ستاد ارتش آن کشور ا طلاع داد که پافشاري گذشت ناپذير اسراييل بر يک موضع گيري مخالف واشنگتن، در عاقبت نه تنها علاقمندي ها، بلکه سربازان امريکايي را در منطقه نيز با خطر روبرو مي سازد.

تا زماني که اسراييل به علاقمندي امريکا در منطقه توجه نکند و يا تا زماني که امريکا اقداماتي را عليه اسراييل روي دست نگيرد، جنرال پتريوس، تلاش هاي هايش را در قسمت همکاري نزديک تر با جهان عرب در خطر مي بيند.

به هرصورت 22 کشور عربي، از ميان آنها کشور هاي چون عراق، سوريه يا يمن و نيز کشور هاي دوست امريکا چون اردن و مصر، در همه جا به دقت رفتار امريکا در برابر اسراييل مورد دقت و توجه قرار مي گيرد. نتيجه اين همه اين است که دشواري هاي نظامي براي امريکا و نيز دشمني در برابر آن و به خصوص در برابر سربازان آن افزايش مي يابد.

پيترفليپ/ مبلغ

ويراستار: ياسر

آگهی