امريکا همه بدرفتاريهاي درزندانهاي افغانستان را بازجويي نکرده است | آلمان و جهان | DW | 16.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

امريکا همه بدرفتاريهاي درزندانهاي افغانستان را بازجويي نکرده است

بنابه اظهار سازمان ديده بان حقوق بشر، ايالات متحد امريکا به طور مقتضي همه مواردي را که پرسونل امريکايي درزندانهاي افغانستان حقوق بشر را پامال نموده نموده اند ، مورد بازجويي ودادرسي قرار نداده است.

نمایی ازیک اقدام اعترا ضی علیه شکنجه دربرلین

نمایی ازیک اقدام اعترا ضی علیه شکنجه دربرلین

سازمان نامبرده ضمن شادباش گفتن به محاکمه يک مامورغيرنظامي سازمان استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا به خاطرکشتن يک زنداني افغان ومحکوم ساختن وي به هشت ونيم سال حبس ، گفته است که اين " يک مورد منفرد استثنايي " مي باشد.

سام ظريفي نماينده سازمان نامبرده درنيويارک گفته است: " هيچ کسي نبايد بالاترازقانون باشد. .. ايالات متحده امريکا ومتحدينش وعده نموده اند که تطبيق قانون ودستگاه قضايي درافغانستان را مورد اصلاحات قرارمي دهند، اما تازماني که ايالات متحده امريکا نخواهد تا درمورد اعمال نيروهاي خودش حسابده باشد، اين داعاها نمي توانند اعتبارداشته باشند."

آگهی