امريکا مي خواهند دررفتار با زندانيان جنگي تجديد نظرکند | افغانستان | DW | 20.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

امريکا مي خواهند دررفتار با زندانيان جنگي تجديد نظرکند

مقامات نظامي ايالات متحده امريکا ضمن بررسي اي ازوضع زندانيان جنگي درپايگاه بگرام، نگراني خود را ازبدرفتاري با زندانيان وخطر سربازگيري آنها توسط جنگجويان و بدين ترتيب تقويت طالبان ابراز داشته است.

مورات کورناز آلمانی ترکتبار که بعد ازبازداشت به ظن تروریست بودن ، درافغانستان درزندان نظامی امریکایی محبوس بوده است

مورات کورناز آلمانی ترکتبار که بعد ازبازداشت به ظن تروریست بودن ، درافغانستان درزندان نظامی امریکایی محبوس بوده است

روزنامه " نيويارک تايمز" به روز يک شنبه ازقول آن مقامات نظامي امريکايي که ازايشان نام برده نشده است نوشته است که: دريا سالار مايکل مولن ، لوي درستيز يا رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا ، پيامهاي محرمانه اي به همه روساي خدمات ارتشي امريکا ارسال کرده وازآنها تقاضا کرده است تا تلاشهاي شان را دوچندان سازند وبه قطعات نظامي درمورد اهميت برخورد مناسب با زندانيان هشدارباش بدهند.

در زندان پايگاه بگرام که درشمال کابل پايتخت افغانستان قرار دارد، محبس آن مظنونان به تروريسم قرار دارد که ازخارج افغانستان ويا ازعراق دستگيرشده اند.

براي تجديد نظر در رفتار با زندانيان جنگي، جنرال دوگلاس ستون، که به پاس بازسازي برخورد با زندانيان درعراق اعتبارکسب کرده است، توظيف شده است تا همه موارد زنداني شدن درافغانستان را مورد بررسي قرار دهد.

گزارش جنرال ستون که تا اکنون اعلان نشده است دربين افسران عاليرتبه ايالات متحده امريکا دست به دست مي شود . دراين گزارش توصيه مي شود که بايد جنگجويان افراط گرا بجاي آنکه بازندانيان معتدل يکجا زنداني باشند، بهتراست که ازهمديگر جدا ساخته شوند.

ايالات متحده امريکا همچنان براي ساختمان وتمويل يک زندان جديد براي افراط گرايان تند رو که توسط افغانها اداره شود، کمک مي کند. اين زندان بايد جاي سيستم موجود وناقص زندانهاي افغانستان را بگيرد که درآن جنگجويان با مجرمان عادي يکجا زنداني مي باشند.

براي بقيه زندانياني که مهارتهاي حرفه اي آموخته مي شود.همچنان براي آنها اسلام معتدل وطرق پيوستن مجدد به جامعه آموخته مي شود.

دراين گزارش روي آموزش دادن به زندانبانان، سارنوالها يا دادستانها وقضات نيز تاکيدشده است.

خبرگزاري فرانسه/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

مطالب مرتبط