امريکا در آرزوي حمايت قوي جهان ازستراتژي جديد افغانستان | آلمان و جهان | DW | 30.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

امريکا در آرزوي حمايت قوي جهان ازستراتژي جديد افغانستان

هيلري کلينتون دررا سفر به هاگ است تا نخستين تماس با ايران درکنفرانس بين المللي افغانستان برقرارشود وحمايت قوي جهان براي ستراتژي جديد افغانستان جلب گردد.

هیلیری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا با این کنفرانس می خواهد حمایت جهانی را برای ستراتژی جدید کشورش درافغانستان وپاکستان جلب بکند

هیلیری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا با این کنفرانس می خواهد حمایت جهانی را برای ستراتژی جدید کشورش درافغانستان وپاکستان جلب بکند

يک مقام ايالات متحده امريکا گفته است که کلينتون درنظرندارد يک مذاکره " اساسي" را با ايران درحاشيه "کنفرانس آينده افغانستان " درهاگ به راه اندازد، اما اميدوار است حضورايران دراين کنفرانس بتواند زمينه خوبي را براي مذاکرات آينده فراهم آورد.

رابرت وود، سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده امريکا که با کلينتون يکجا عازم هاگ است گفته است:" ما آرزو منديم که آنها( ايران) باما روي يک ميز بنشينند ، آماد ، مصمم وقادرباشند که به ما درافغانستان وپاکستان کمک بکنند". وي به آژانس رويترگفته است:" ما مي خواهيم آنها نقش مثبتي بازي کنند".

کاخ سفيد به صورت خاص مي خواهد با توجه به ميزان معتادان به هرويين درايران، تهران دربخش مبارزه عليه قاچاق مواد مخدردرافغانستان کمک بکند.

برعکس سياست جورج بوش، که مي خواست ايران را به انزوا بکشاند، اداره اوباما مي خواهد تهران را به ويژه درمواري که مورد علاقه دوجانب مي باشد، مانند مسئله افغانستان ، به همکاري بکشاند.

اما اين مقام امريکايي گفته است، تعارفاتي که بين دوکشورتبادله شده است، خصومت سي ساله را باتهران پايان نخواهد داد. اين تقاضا ازتهران باقي مي ماند که به برنامه اتومي حساس اش که غرب فکرمي کند براي ساختن بمب اتومي است وايران مي گويد براي توليد برق است پايان بدهد.

دنيس مک دوناف، معاون مشاور امنيت ملي ايالات متحده امريکا طي کنفرانسي دراخيرهفته گفته است:" ايران حق دارد که يک عضو جامعه بين المللي باشد. اما اين حق اصولاً با مسووليتهايي همراه است که بدان مربوط مي باشد. دراين ارتباط ازبرنامه اتومي ايران مي توان نام برد".

بان کی مون دبیرکال سازمان ملل متحد وحامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فردا سه شنبه این کنفرانس درمورد آینده افغانستان را افتتاح می کنند

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد وحامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فردا سه شنبه این کنفرانس درمورد آینده افغانستان را افتتاح می کنند

کنفرانس روزسه شنبه به پيشنهاد هيلري کلينتون درمورد آينده افغانستان درهاگ دايرمي گردد. وي گفته است که دراين کنفرانس ايران نيز مانند بيش از80 کشورديگرشرکت بکند. کلينتون اين کنفرانس را فرصتي مي داند تا حمايت جهاني را براي ستراتژي جديد ايالات متحده امريکا درافغانستان وپاکستان جلب بکند.

جلب پشتيباني براي طرح امريکا

يک مقام عاليرتبه وزارت خارجه ايالات متحده امريکا گفته است که " قبل ازهمه ما درصدد جلب حمايت"ازطرح جديد امريکا استيم.

هدف باراک اوباما اين است که جنگجويان القاعده را درافغانستان وپاکستان درهم کوبدو دراين منازعه يک راهيافت منطقوي را به کارگيرد که همسايگان افغانستان ، همچنان ايران، روسيه ، چين وهند را دربرگيرد.

ايالات متحده امريکا همچنان مي خواهد برعلاوه 17000سربازاضافي ، 4000سربازديگر وصدها کارمند غيرنظامي را نيز به افغانستان بفرستد تا وضع توزيع خدمات اساسي را درآن کشوربهبود بخشد.

وود گفته است که کلينتون با " ليست خريداري" به هاگ نمي رود، بلکه ديگران بايد سهم بيشتربگيرند و بتوانند با تجهيرات ، حمل ونقل ، آموزش دادن پليس وکمک به بازسازي به افغانستان کمک کنند.

جيمز دوبينز سفيرپيشين ايالات متحده امريکا درافغانستان گفته است که وي انتظاردارد کشورهاي اروپايي بتوانند به تقاضاهاي ايالات متحده امريکا درشکل تهيه منابع اقتصادي وپرسونل غيرنظامي پاسخ بگويند.

دوبين گفته است؛ درحالي که افغانستان مهمترين محراق مباحثات را دراين کنفرانس تشکيل خواهد داد، دست کم پاکستان درحاشيه اين کنفرانس ازاهميت برابري برخوردار خواهد بود.

ايالات متحده امريکا آرزومند است که درپايان اين اجلاس يک بيانيه قوي تصويب شود وروي " وحدت هدف" در مهارزدن القاعده درافغانستان و درهم کوبيدن پناهگاه هايش درپاکستان تاکيد گردد.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی