امريکا براي توسعه مقرفرماندهي نيروهاي ويژه درشمال افغانستان 100 مليون دالر بيشتر مصرف مي کند | افغانستان | DW | 05.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

امريکا براي توسعه مقرفرماندهي نيروهاي ويژه درشمال افغانستان 100 مليون دالر بيشتر مصرف مي کند

آيساف يا نيرو هاي بين المللي حافظ صلح در افغانستان، ميخواهند در شمال کشور، جائيکه قطعات آلماني مسؤوليت را به عهده دارند، از تابستان امسال ببعد فشار بر طالبان را بوضاحت افزايش بدهند.

نیروهای امریکایی درشمال افغانستان زیرامرفرماندهی منطقه ای آلمان عملیات شان را انجام می دهند

نیروهای امریکایی درشمال افغانستان زیرامرفرماندهی منطقه ای آلمان عملیات شان را انجام می دهند

با درنظرداشت اينکه پوليس افغانستان در مبارزه عليه شورشيان نقش مهمي را بازي ميکند، يوزف بلوتس جنرال ارتش آلمان اعلام کرده است که قطعات آلماني و امريکايي ساحۀ آموزش اين نيروي امنيتي افغانستان را وسعت ميبخشند. بلوتس در برابر خبرنگار آژانس دي پي اي آلمان در کابل گفت: "به اين ترتيب تأثير فعاليت هاي بيشتر در ولايات کندز و بغلان از تابستان سال روان ببعد آشکارا معلوم خواهد شد و اين فعاليت ها تا سال آينده ادامه خواهند يافت".

قرار است در ماه هاي آينده به شمار سربازان آلماني و امريکايي افزوده شود و در مشارکت با نيرو هاي امنيتي افغان، طالبان از دو ولايت ناآرام کندز و بغلان عقب زده شوند. قطعات مستقر در ولايت کندز هم اکنون به دو کندک تقسيم بندي ميشوند، يکي کندک محافظ و ديگري کندک تعليمي که در آن از تابستان همين سال نيرو هاي امنيتي افغان آموزش داده خواهند شد. شمار سربازان امريکايي تا آنزمان به تقريباً 4000 تن بلند خواهد رفت، که تعداد زيادي مربي شامل آنان است.

ارتش ايالات متحدۀ امريکا درنظر دارد يک مرکز فرماندهي را براي واحد هاي خاص، به مصرف 100 ميليون دالر در شمال افغانستان ايجاد کند. قرار است اين پروژه در شهر مزار شريف عملي گردد. پس از يازدهم سپتمبر سال 2001 روز بروز به اهميت واحد هاي خاص در چارچوب نيرو هاي امنيتي ايالات متحدۀ امريکا افزوده ميشود. کن مک گرا سخنگوي مرکز فرماندهي نيرو هاي خاص ايالات متحدۀ امريکا بروز جمعه تأييد کرد که اين نيرو ها هم اکنون در 73 کشور جهان فعال اند. اين رقم در سال گذشته به 68 کشور ميرسيد.

جنرال بلوتس گفت: تقويت نيرو هاي امنيتي افغان، که تا چند سال ديگر مسؤوليت تأمين امنيت را خود بدوش خواهند گرفت، مهمترين وظيفۀ ستراتيژيک نيرو هاي آيساف است. بلوتس افزود: "با آنهم، و با وجود تقاضا هاي ناتو، از جمع 1300 مربي که از کشور هاي عضو آيساف براي اين هدف خواسته شده بود، هنوز 450 مربي کم اند." بقول اين افسر بلند پايۀ آلماني اگر کشور هاي عضو آيساف متوجه اهميت اين مأموريت نميشوند، در آنصورت براي خود شان زيان خواهد داشت.

به گفتۀ آيساف در حال حاضر بيشتر از 122000 سرباز خارجي در افغانستان مستقر اند، که بيشتر شان را امريکاييان تشکيل ميدهند. گفته ميشود که اردوي افغانستان شامل 119000 مرد مسلح و نيروي پوليس کشور به 105000 تن ميرسد. 30000 سرباز ديگر هم اکنون آموزش مي بينند.

دي پي آ / صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی