امريکا انتقال سربازانش را از راه قرغزستان به افغانستان به تعويق انداخت | مصاحبه ها | DW | 10.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

امريکا انتقال سربازانش را از راه قرغزستان به افغانستان به تعويق انداخت

به دنبال قيام عليه حکومت درقرغزستان به روز شنبه ايالات متحده امريکا به دليل نگرانيهاي امنيتي متداوم ، پرواز سربازانش به افغانستان را از طريق پايگاه مناس درقرغزستان به تعويق انداخت.

گفته می شود که تنها درماه گذشته 50 هزار سرباز ناتو ازپایگاه مناس امریکا درقرغزستان به افغانستان رفته اند

گفته می شود که تنها درماه گذشته 50 هزار سرباز ناتو ازپایگاه مناس امریکا درقرغزستان به افغانستان رفته اند

يک سخنگوي امريکايي درپايگاه مناس گفته است که پرواز همه مسافران ازپايگاه مناس که براي تدارکات عمليات ناتو درافغانستان جنبه حياتي دارد، متوقف ساخته شده است.

ريکاردو بادن سخنگوي نظامي امريکا گفته است:" درحاليکه به روز جمعه پروازهاي نورمال درمناس ازسرگرفته شده است، جمعه شب تصميم گرفته شد تا موقتاً انتقال مسافران نظامي به تعويق افتد". اين مطلب را سخنگوي نامبرده ازراه تلفون به خبرنگار آژانس رويتر گفته است.تبصره هاي او را مرکز فرماندهي امريکا درآنجا نيز تاييد کرده است.

بادن نگفته است که چه وقت پروازهاي مسافران نظامي شروع مي شود ويا اينکه راه بديل کدام است.اوگفته است که هنوز هم از پايگاه مناس امريکا درقرغزستان ، انتقال مواد سوخت، وسايط وکمکهاي بشري صورت مي گيرد.او افزوده است: " مرکز عبوري درمناس ساير عمليات پروازي را درسطح محدود انجام مي دهدوبه کمکش به افغانستان ادامه مي دهد".

مقامات وزارت دفاع ايالات متحده امريکا گفته است که پايگاه مناس براي عمليات جنگي عليه طالبان درافغانستان نقش مرکزي دارد ودرتمام مدت يک شبانه روز ازآنجا به افغانستان پرواز صورت مي گيرد. تنها درماه گذشته 50000 سرباز ازطريق مناس به افغانستان رفته اند.

اعضاي حکومت جديدي که خود را متصدي اداره امور قرغزستان اعلام کرده اند، گفته است که مي تواند اجاره دادن پايگاه مناس به ايالات متحده امريکا کوتاه شود.

روسيه به مثابه اولين کشوري که حکومت جديد را در بشکيک به رسميت شناخته است، خود پايگاه هوايي درقرغزستان دارد.يک مقام روسي که نخواسته است ازاو نام برده شود گفته است که قرغزستان کشوري که داراي اهميت ستراتژيک مي باشد ، بايد صرفاً يک پايگاه روسي داشته باشد.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی