امريکا از مصرف پولهاي بازسازي درافغانستان نظارت بيشتر مي کند | افغانستان | DW | 01.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

امريکا از مصرف پولهاي بازسازي درافغانستان نظارت بيشتر مي کند

ازمجموع بودجه بازسازي افغانستان ، 70% آن براي تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان اختصاص مي يابد که قابليت وتوانايي اين نيروها شرط کليدي براي بيرون کشيدن نيروهاي امريکايي ازافغانستان سراز ماه جولاي سال 2011 مي باشد.

یکی از عمده ترین دلایل رونق گرفتن صنایع ساختمانی درافغانستان ایجاد پایگاهها و سربازخانه ها می باشد

یکی از عمده ترین دلایل رونق گرفتن صنایع ساختمانی درافغانستان ایجاد پایگاهها و سربازخانه ها می باشد

مقامات بررسي حسابات ايالات متحده امريکا گفته است که حکومت اوباما براي جلوگيري ازحيف وميل وتقلبات، نياز بدان دارد تا درقسمت 20 مليارد دالر اضافي اي که کانگرس جهت تسريع تلاشهاي بازسازي به افغانستان اختصاص مي دهد، کنترول بيشتري به عمل آورد.

بودجه اي که تقاضا شده است متمم بودجه براي سال مالي 2011 و 2010 بوده ، علاوه 51/5 مليارد دالري مي باشد که کانگرس قبلاً ازسال 2002 بدينسو بدين منظور اختصاص داده است و 38% بيشتر مي باشد.

جان بروميت، کفيل معاون بازرس کل امور بازسازي افغانستان به خبرنگار رويتر گفته است:

« دواير ايالات متحده امريکا نياز به دقت بيشتر جهت نظارت دارند وآنها ضرورت دارندجهت افزايش دادن ظرفيتهاي موسسات افغاني دقت بيشتر مبذول دارند».

اداره اوباما به منظور تقويت ظرفيت خود افغانستان درنظردارد اين پول جديد را مستقيماً ازطريق حکومت افغانستان که مکرراً متهم به فساد اداري وسوء اداره درقسمت به کار اندازي پولهاي کشورهاي کمک دهنده شده است، کارسازي کند.

در گزارشي که به روزجمعه ازجانب بازرس کل حسابات به کانگرس ارائه شده است، گفته مي شود که موسسات افغانستان هم فاقد استقلال اند وهم کارمندان مجرب براي اين وظيفه ندارند.

ارنولد فيلد، بازرس کل گفته است:

« بدون يک نظارت مناسب وجدي ، کمکهاي ما براي بازسازي افغانستان به سهولت درمعرض حيف وميل، تقلبات و سوء استفاده قرار مي گيرد».

اخيراً مقامات حسابداري ايالات متحده امريکا مشکلات مشابهي را درقسمت دهها مليارد دالري که جهت بازسازي عراق درزمان جورج دبليو بوش اختصاص داده شده بود، خاطرنشان کرده است.

بروميت گفته است:

«من فکرمي کنم که درافغانستان نيز برخي ازاين اشتباهات وجود داشته است. يکي ازتفاوتهايي که بين عراق وافغانستان وجود دارد اينست که حکومت افغانستان ضعيف مي باشد ونياز به تقويت کردن دارد».

هفتاد درصد کمکهای بازسازی افغانستان برای تمرین، تجهیز وآموزش دادن به نیروهای امنیتی افغانستان مصرف می شود

هفتاد درصد کمکهای بازسازی افغانستان برای تمرین، تجهیز وآموزش دادن به نیروهای امنیتی افغانستان مصرف می شود

جايگاه نيروهاي امنيتي دربازسازي

بودجه اي که اوباما براي سال 2011 تقاضا کرده است 11/6 مليارد دالر را براي تمرين، تجهيز وآموزش دادن نيروهاي امنيتي افغانستان و 3/3 مليارد دالر رابراي برنامه هاي انکشافي حکومت درنظرگرفته است.

ازمجموع بودجه بازسازي افغانستان ، 70% آن براي تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان اختصاص مي يابد که قابليت وتوانايي اين نيروها شرط کليدي براي بيرون کشيدن نيروهاي امريکايي ازافغانستان سراز ماه جولاي سال 2011 مي باشد.

هدف آنست که شمار نيروهاي امنيتي افغانستان تا سال 2011 به 300 هزار نفر برسد. اما بازرس کل حسابات ايالات متحده امريکا شاکي است که يک ماسترپلان يا طرح جامع جهت ايجاد تسهيلات براي تهيه جا ومکان براي اين نيروي نظامي بزرگ وجود ندارد.

بازرس کل درگزارشش انتقاد مي کند که قشله ها يا سربازخانه هايي که درحال حاضر به پول ماليه دهندگان امريکايي درافغانستان ساخته شده اند، داراي مشکلات « چشمگير» بوده وعمارات آن فاقد کيفيت قابل اعتماد مي باشند.

دريک قشله نظامي ايکه درولايت قندز افغانستان توسط شرکت امريکايي « داين کورپس»ساخته شده است، مورد بازرسي قرار گرفته است، ديده شده است که نقصهاي جدي اي وجود دارند وبه دليل ساختمان گلين آن شکست وريختهايي به وجود آمده اند.

علاوه براين زمان ساختمان اين قشله در دور اول بيست ماه بعدتراز قرار داد تمام شده است و مرحله دوم آن بيشتر به تاخيرافتاده است.

دراين گزارش گفته مي شود که 19 مورد جرمي درقسمت مصرف پولهاي ماليه دهندگان امريکايي ثبت شده است وازجمله 2 مليون دالر امريکايي ازعاملان اين جرايم بازستانده شده است. 42 مورد ديگر زيرتحقيق قراردارند.دريک مورد ديگر يک کارمند نيروي دريايي که دريک دفتر قراردادي درکابل کارمي کرده است، اعتراف کرده است که جهت اعمال نفوذ براي انعقاد قرارداد تهيه مواد سوخت وامور ساختماني ده هزاردالر رشوت گرفته است. گزارش بدون آنکه تفصيلي بدهد گفته است که نيروهاي دريايي امريکا درمورد اين فرد اقدامات انضباطي را به اجرا درآورده است.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

I

مطالب مرتبط

آگهی