امريکا:آشتي حکومت افغانستان وشورشيان به چند سال نياز دارد | افغانستان | DW | 03.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

امريکا:آشتي حکومت افغانستان وشورشيان به چند سال نياز دارد

مشاوران امريکايي وناتو ازحامد کرزي تقاضا کرده اند تا در مذاکره با شورشيان به مثابه بخشي از روند صلح عجله نکند، چه به نظرايشان رسيدن به آشتي به چند سال نياز دارد.

مایک مولن لوی درستیزیا رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا درمورد جرگه صلح پیشنهادی کرزی گفته است :دراين نقطه من کدام فعاليت مصممانه وقاطعانه نمي بينم.

مایک مولن لوی درستیزیا رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا درمورد جرگه صلح پیشنهادی کرزی گفته است :دراين نقطه من کدام فعاليت مصممانه وقاطعانه نمي بينم.

تلاشهاي کرزي براي آشتي انتظاراتي را براي پايان دادن به جنگ برانگيخته است. اما اختلاف اين سياست با سياست حکومت اوباما در زماني که تنشها درروابط اين اداره با رهبرافغانستان افزايش يافته است، اين سوال را برانگيخته است که چگونه به اين موضوع برخورد صورت بگيرد.

کرزي درنظر دارد، به تاريخ دوم ماه مي " جرگه صلح " را براي تسريع آشتي با طالبان برگزار کند. اين درحالي است که پاکستان وشورشيان کوشش مي کنند مواضع خود را دراين ارتباط تقويت کنند.

اداره اوباما که با اعزام 30 هزار سربازاضافي مي خواهد پيشروي طالبان را به عقب بزند، درمورد زمانبندي اين مذاکرات توسط کرزي دچارشک وترديد است.اما به نظرمي رسد که حکومت امريکا جانبدار ستراتژي" مذاکره وجنگ " باشد.

" گريم لمب" مشاورارشد جنرال ستنلي مک کريستل، قوماندان نيروهاي امريکايي وناتو درافغانستان گفته است که بزرگترين نقش پردازان دراين روند، يعني ايالات متحده امريکا، پاکستان وافغانستان مي توانند تا اخيرامسال درمورد شرايط اين آشتي به توافق برسند.

" لمب" علاوه کرده است که " مذاکرات شتابزده نه مناسب است ونه قابل دوام وبقا".اين درحقيقت بيانگر فکر آن مقامات ارشدي است که اخيراً دراين مورد با کرزي مذاکره کرده اند.

يک دپلومات ارشد امريکايي که دراين قضايا دخيل است ، بدون آنکه بخواهد نامي از او برده شود، گفته است: همينکه مذاکرات آغاز شد، بنابرپيچيدگي موضوعات مورد بحث و اختلاف ميان بازيگران کليدي ، دست کم سه سال را ايجاب مي کند تا به نتيجه برسد.

برخي از مقامات امريکايي ازآن نگران مي باشند که شايد کرزي مذاکراتش را پيش از رسيدن به توافقي با برخي ازگروههاي شورشي، درمورد تفصيل روند آشتي قطع کند و اين شرکت کنندگان درمذاکرات ، اهداف نظامي رئيس جمهور اوباما را به مخاطره بياندازند.

درحاليکه واشنگتن تلاشها براي کنارآمدن با گروههاي کوچک وميانه حال طالب را درصورتي که مصمم باشند سلاح شان را به زمين بگذارند، حمايت مي کند، اما درمورد مذاکره با رهبران آنها مشکوک است ومي خواهد نخست فشارزياد نظامي برآنها وارد شود تا شورشگري شان تضعيف گردد وکرزي بتواند" ازموضع قدرت" با آنها مذاکره کند.

اما يک دپلومات ارشد امريکايي درکابل گفته است:" نظراتي درواشنگتن درجريان است" تا حتا با وجود تلاشهاي کرزي براي مذاکره با سرسختاني چون ملا محمد عمر که واشنگتن آنها را " آشتي نا پذير" خوانده است، حالا بايد برخوردِ نسبتاً بازتر صورت گيرد.

لامب گفته است" واقعاً مهم است که ما شرايطي براي آشتي تعيين کنيم ".

اما او علاوه کرده است" ما درآن نقطه نيستيم که مذاکره کنيم. ما درنقطه بهبود بخشيدن به دريافتهاي ما هستيم. ما درنقطه اوليه آغاز گفتگو مي باشيم...نتيجه آن خواهد بود که ما درموقعيت بهتري براي براي تفحص آن مرزها وساحات مورد منازعه قرارمي گيريم که منافع درآن نهفته مي باشند".

او به خبرگزاري رويتر گفته است که شرکاي عمده دراين مذاکرات بايد برخي ازاين موارد را درسال 2010 حل وفصل کنند. به نظراو " موفقيت پايدار دراين ابتکار شايد چندين سال را دربربگيرد".

درحال حاضر طالبان پيشنهادهاي کرزي را درمورد مذاکره رد کرده است، حزب اسلامي دراين رابطه يک هيئت نمايندگي به کابل فرستاده است.

درياسالار مايک مولن لوي درستيز يا رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده امريکا گفته است که اين مربوط به کرزي است که با گروههاي شورشي اي مانند حزب اسلامي ، يکي ازسه گروه عمده شورشي درافغانستان که عليه نيروهاي ناتو مي جنگد ، آشتي کند.

او که درهمين هفته ازافغانستان بازديد کرده است، ضمن اذعان به سراسيمگي دراين مذاکرات آشتي جويانه اخير، علاوه کرده است:" دراين نقطه من کدام فعاليت مصممانه وقاطعانه نمي بينم".

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی