امروز نتايج اوليه ي انتخابات افغانستان اعلام مي شود | افغانستان | DW | 25.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

امروز نتايج اوليه ي انتخابات افغانستان اعلام مي شود

هم حامد کرزي، رييس جمهور کنوني افغانستان و هم عبدالله عبدالله، وزير خارجه ي پيشين و رقيب جدي او، از همان زمان پاياني انتخابات به اين سو، ادعاي پيروزي در اين انتخابات را مي نمايند.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 افغانستان

انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 افغانستان

کميسيون مستقل انتخابات در افغانستان مي خواهد امروز سه شنبه بخشي از نتايج اوليه ي انتخابات اخير رياست جمهوري را اعلام کند. پنج روز بعد از برگزاري انتخابات، امروز قرار است نتايج 2000 از 6200 مراکز انتخاباتي ارايه گردد. اما اين قابل سوال است که اين شمارش آراي نخستين براي نتايج نهايي انتخابات معتبر باشد.

هم حامد کرزي، رييس جمهورکنوني افغانستان و هم عبدالله عبدالله، وزير خارجه ي پيشين و رقيب جدي او، از همان زمان پاياني انتخابات به اين سو، ادعاي پيروزي در اين انتخابات را مي نمايند.

همواره در رسانه هاي عامه و سوي طرفدران سياسي کرزي گزارش داده مي شود که او آشکارا در انتخابات پيشي دارد و سبقت جستن از او براي رقباي او غير ممکن است؛ و نيز در اين رسانه ها هميشه سخن از آن است که نظر به اين اطلاعات تصديق ناشده، عبدالله عبدالله هيچ چانسي ندارد تا حامد کرزي را به برگزاري دور دوم انتخابات مجبور سازد.

از همين حالا اين انتخابات تحت شعاي اتهامات تقلب و دست کاري و سهم گيري نازل در آن قرار گرفته است. به اين دليل بايد شکايات زيادي بررسي شوند.

سازمان ملل متحد به روز دو شنبه نامزد ها، طرفداران آن ها و راي دهندگان را به آرامش و بردباري فرا خواند تا به اين وسيله کميسيون شکايات انتخابات به کارش ادامه دهد و بتواند تصاميم اش را اتخاذ کند. گفته مي شود، اين کميسيون تا به حال حدود 790 شکايت را در تمام کشور ثبت کرده است.

مهمترين نقطه ي مثبت در اين انتخابات اين بود که مردم افغانستان با سهم گيري در آن، آشکارا به همه تهديد هاي گروه دهشت افگن طالبان نه گفتند. ناظران بين المللي در کل نيز باوجود همه اتهامات، برگزاري انتخابات رياست جمهوري روز پنجشبه ي اخير را عادلانه ارزيابي کرده اند.

آژانس ها/ مبلغويراستار: رحیم

مطالب مرتبط

آگهی