امروز دومين مذاکرات صلح نمايندگان حکومت افغانستان وگروه طالبان درمالديوي برگزارمي شود | افغانستان | DW | 20.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

امروز دومين مذاکرات صلح نمايندگان حکومت افغانستان وگروه طالبان درمالديوي برگزارمي شود

نمايندگان حکومت افغانستان ونمايندگان طالبان مي خواهند در اواخر روزپنجشنبه در مالديوي واقع دربحر هند دومين دور مذاکرات شان را برگزار کنند.

گفته می شود طرح کرزی برای حمایت مالی ازآن طالبان معتدلی که سلاح به زمین می گذارند ازحمایت بین المللی برخوردار است

گفته می شود طرح کرزی برای حمایت مالی ازآن طالبان معتدلی که سلاح به زمین می گذارند ازحمایت بین المللی برخوردار است

به گزارش فرانس پرس ، محمد نشيد رئيس جمهور مالديوي گفته است که فرستاده حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان درنظر دارد با چندين نفري که تماس نزديک با طالبان دارند درمورد آشتي ملي مذاکره کنند.

محمد ظهير سخنگوي مطبوعاتي نشيد گفته است که حکومت ماليديوي دراين مذاکرات نقشي ندارد.

به گفته اين سخنگوي حکومت مالديوي:« ثبات درافغاسنتان برصلح وامنيت منطقه ما تاثيردارد. حکومت مالديوي ازتلاشهايي که راه حلي براي منازعه افغانستان بيابد حمايت مي کند».

ظهير افزوده است: « کدام مانع قانوني براي افرادي که با طالبان ارتباط دارند براي داخل شدن به مالديوي وجود ندارد . آنها پاسپورتهاي معتبري دارند ونام آنها دليست کساني که ملل متحد سفرآنها را منع کرده است وجود ندارد.

سخنگوي مطبوعاتي رئيس جمهور مالديوي بدون آنکه تفصيلات بيشتري بدهد، گفته است که « مقامات امنيتي واستخباراتي مالديوي کاملاً ازاين مذاکرات اطلاع دارند».

درماه جنوري پيش از کنفرانس لندن درمورد افغانستان که قدرتهاي بزرگ درآن شرکت داشتند، مالديوي ميزبان کنفرانس مشابهي بوده است.

درجريان کنفرانس لندن، رهبران جهاني توافق کردند که ازپايان سال جاري به بعد افغانستان خود مسووليتهاي امنيتي را بردوش گيرد وازطرح حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براي مکافات دادن به آن طالبان معتدلي که سلاح شان را به زمين مي گذارند، حمايت کنند.

يکي ازپيشنهادهاي کليدي حامد کرزي جهت حمايت مالي ازطرح کمک به آن طالبان که سلاح به زمين مي گذارند، براي ادغام درجامعه وکاريابي مورد تاييد قرارگرفت.هرچند طالبان اين کنفرانس را با عنوان « ضايع کردن وقت» رد کردند.

افغانستان، پاکستان کشور همسايه اش را متهم مي سازد که به جنگجويان طالب والقاعده که نيروهاي حکومت کرزي و ناتو را مورد حمله قرار مي دهند، پناه داده است .

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: مبلغ

آگهی