امروز با حمله انتحاری وسایراعمال خشونتبار 20 نفردرافغانستان کشته شده اند | افغانستان | DW | 06.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

امروز با حمله انتحاری وسایراعمال خشونتبار 20 نفردرافغانستان کشته شده اند

امروز شنبه ، یک حمله کننده انتحاری با بمب درولایت نیمروز، یک سارنوال یا دادستان وپنج دیگر را به قتل رساند. همچنان مقامات گفته اند که دراثر حملات خشونت بار شورشیان دهها نفر درافغانستان کشته شده اند.

با انفجار بمب تمام سقف عمارت یک منزله ولسوالی زرنج فروریخته است

با انفجار بمب تمام سقف عمارت یک منزله ولسوالی زرنج فروریخته است

غلام دستگیر آزاد والی نیمروز گفته است : یک حمله کننده انتحاری با بمب ، درحالیکه مواد انفجاریه را دواردور بدنش بسته بود وخود را گدا جا زده بود، درداخل عمارت دولتی درنیمروز خود را منفجر ساخته است.

این انفجار موجب ویران شدن عمارت یک منزله ولسوالی زرنج شده است. والی نیمروز گفته است :" ما جسد شش نفر را بیرون آورده ایم ". درجمله کشته شدگان انورخان سارنوال ولسوالی ، پسر بیست ساله اش ف معاونش وسه نفرغیرنظامی وجود داشتند. والی نیمروز افزوده است :

" همه ء ساختمان تخریب شده است وامکان آن وجود دارد که تلفات بیشترباشند".

عجالتاً کدام گروه مسوولیت این حمله را بردوش نگرفته است. درسه سال گذشته امواج حملات انتحاری درافغانستان اتفاق افتاده اند. اکثراً مسوولیت این حملات را شورشیان طالب که علیه حکومت افغانستان می جنگندند، برعهده گرفته اند.

همین امروز، دریک مورد دیگر درولایت نیمروز، حدود 150 تن ازطالبان یک پسته پلیس را مورد حمله قرارداده ، دوپلیس را به قتل رسانده اند. درعین زمان هشت تن ازخود طالبان نیز کشته شده اند.

درولایت لغمان نیز امروز شنبه شورشیان یک پسته پلیس را مورد حمله قرارداده وبنابه اظهار عبدالکریم عمریار قوماندان پلیس دراین حمله، یک پلیس به قتل رسیده است.

درسالهای اخیر طالبان دوباره خود را متشکل ساخته وازامداد گروههای دیگر مانند القاعده وسایرگروههای افراطی آن سوی مرز نیزبرخوردارمی باشند. اینها حملات شان را علیه حکومت افغانستان افزایش داده اند

حدود 54000 سربازناتو وچند هزارسربازایالات متحده امریکا ازحکومت افغانستان دفاع می کنند ومی کوشند تا نیروهای نظامی وامنیتی افغانستان بازسازی گردد.

به روزجمعه ، تورن جنرال جیفری شلوسر یک قوماندان عالیرتبه امریکایی ، درآستانه تدارک شورشیان برای یک حمله زمستانی درافغانستان گفته است که به نیروهای بیشتری جهت مقابله با خشونتهای شورشیان درافغانستان ضرورت می باشد. وی افزوده است:

" من معتقدم که سویه فعالیتهای بسیارچشمگیر، شاید خشونتها ، نسبت به هرزمستان دیگر ازسال 2002 بدینسو بیشترخواهد بود". شلوسر این مطلب را دریک کنفرانس ویدیویی که ازیک پایگاه نظامی درشرق

افغانستان به راه افتاده بود، درواشنگتن اظهارداشته است.

آگهی