امتحان ايران در برابر شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد | مجله حقوق بشر | DW | 15.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

امتحان ايران در برابر شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

ايران، امروز دوشنبه پانزدهم ماه فبروری در برابر شوراي حقوق بشر ملل متحد به سوالاتي پاسخ می دهد كه هر كشوراز جمله ۱۹۲ كشورعضو این سازمان جهانی هر چهار سال با آنها مواجه مي شود.

ايران، برابر شوراي حقوق بشر

ايران، برابر شوراي حقوق بشر

امتحانات كشور ها در برابر شوراي حقوق بشر ملل متحد تا حال با چنين انتظار بزرگ هيجان آور همرا ه نبوده است. سه ساعت بايد نمايندگان ايران، امروز دوشنبه در برابر شوراي حقوق بشر به سوالاتي پاسخ بدهند كه هر كشوراز ميان ۱۹۲ كشورعضو هر چهار سال با آنها مواجه مي شود. راينهارد شويپه، سفير آلمان در سازمان ملل متحد مي خواهد اين نكات را در اين شورا مطرح سازد:

”نخست رفتار ايران عليه سياست مداران اپوزيسيون و جامعه ي مدني است، اما رفتار خشونت آميز نيرو هاي امنيتي و اعمال خوسرانه در تظاهرات اخير، اعدام ها نيز مطرح بحث است. و جريحه دار كرد ن حقوق بشر در ايران، رفتار بدي است كه مربوط به همه قشر هاي جامعه مي شود.”

دولت هاي متعددي در آنجا سوالات را به صورت كتبي ارايه مي كنند. جمهوري چك و دنمارك مي خواهند بدانند كه به چه دليل ايران به پيمان سازمان ملل متحد دال بر منع شكنجه نپيوسته است. سويدن مي خواهد بداند، آيا ايران موارد شكنجه را بعد از انتخابات پرمنازعه تابستان سال گذشته مورد بررسي قرار داده است يا خير. در اين جا از جزاي مرگ به خصوص براي نابالغان نيز انتقاد صورت خواهد گرفت. مساله ي سنگسارو قطع اعضاي بدن نيز در اين سوال وجواب مطرح مي شوند.

مساله ي شكنجه، سنگسارو قطع اعضاي بدن نيز در اين سوال وجواب مطرح مي شوند

مساله ي شكنجه، سنگسارو قطع اعضاي بدن نيز در اين سوال وجواب مطرح مي شوند

سه گزارش اساسات بحث را در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد تشكيل مي دهند: يك گزارش از طرف خود كشور ايران و دوی ديگرازجانب كميساریای عالي سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ارايه مي شوند. دو گزارش آخري شامل بررسي ها گزارش گران مستقل و نيز سازمان هاي غير دولتي مي شوند.

نقش ايالات متحده امريكا نيز در اين جا قابل ياد آوري است كه از سال گذشته به اين سو شامل شوراي حقوق بشر است. جان ليمبرت مسوول وزارت خارجي امريكا در امور حقوق بشر پيش از اين واضح ساخت كه بحث در باره وضعيت حقوق در ايران را به زحمت مي توان از برنامه ي اتمي آن كشور جدا كرد. اما آنچه كه مربوط به نتيجه ي اين گفت و شنيد مي شود، ليمبرت اظهار شك كرده گفت:

”ما نگراني داريم كه كار شوراي حقوق بشر و امتحان كشور ها واقعاَ قابل اعتماد، صادقانه و كامل باشد و اينكه اين عمليه واقعاَ اميد هاي ايراني ها و وضعيت كنوني را انعكاس بدهد.”

ايران در گزارشي كه از طرف مقامات آن کشور ارايه مي شود، تاكيد مي كند كه در ايران دموكراسي حاكم است، حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و اقليت هاي ديني رعايت مي شود و كشورميزان بي سوادي را از زمان انقلاب به اين سو، از حدود ۵۰ در صد جماعت آن كشور به ۱۵ در صد تقليل داده است.

شيرين عبادي، برنده ي جايزه صلح نوبل طي يك نامه ي سرگشاده شوراي حقوق بشر را هشدار داد

شيرين عبادي، برنده ي جايزه صلح نوبل طي يك نامه ي سرگشاده شوراي حقوق بشر را هشدار داد

ناظران به اين باوراند كه ايران در اين دوشنبه در امتحان كشور ها از جانب كشور هاي سازمان كنفرانس اسلامي و نيز بسياري از كشور هاي رو به انكشاف مورد حمايت قرار خواهد گرفت و غرب در انتقادش از رژيم ايران تنها خواهد ماند. با وجود آن، پرفيسور راينهارد شويپه، امتحان كشور ها را در برابر شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد كاملاَ بي فايده تلقي نمي كند. اندكي پيش از آن شيرين عبادي، برنده ي جايزه صلح نوبل طي يك نامه ي سرگشاده شوراي حقوق بشر را هشدار داد. او در اين نامه تخطي ها از حقوق بشر در ايران را تقبيح كرده و از سازمان حقوق بشر ملل متحد تقاضاي يك گزاراشگر ويژه را نمود.

پاسکال لیخلر/ حسین مبلغ ویراستار: رسول رحیم

مطالب مرتبط

آگهی