القاعده و طالبان خطرناک تر شده اند | افغانستان | DW | 22.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

القاعده و طالبان خطرناک تر شده اند

"اما سلطۀ حکومت پاکستان در اين مناطق که از قرن ها به اين سو توسط رهبران قبايل اداره مي شد، محدود است. ما با کمال دقت نگاه مي کنيم که آيندۀ وضعيت امنيتي داخلي در پاکستان چگونه خواهد بود؟"

پاکستان به دنبال قرار داد صلح با گروه دهشت افگن طالبان، گروهی از آنها را از زندان رها کرد

پاکستان به دنبال قرار داد صلح با گروه دهشت افگن طالبان، گروهی از آنها را از زندان رها کرد

اعضاي شبکۀ القاعده همراه با گروه دهشت افگن طالبان بعد از راندن شان توسط نيرو هاي ايالات متحده امريکا به دنبال حادثه يازدهم سپتمبر، در مناطق سرحدي به خصوص در شمال و جنوب وزيرستان - بخشي از "ادراۀ فدرال مناطق قبايلي" پاکستان - پناه آوردند.

نيرو هاي امنيتي غرب به تعجب افتادند که رهبري مرکزي شبکۀ القاعده که معروف به "هستۀ القاعده" است، توانايي آن را داشته اند تا نيرو هاي خود را تجديد قوا نمايد و نيرو هاي تازه نفس را نيز از سراسر جهان به خود جلب کنند، عده اي را نيز از اروپا.

يورگ سيرکه رييس ادارۀ امور جنايي در آلمان، با تاييد جمع آوري نيروهاي تازه نفس از اروپا مي گويد که مردي از آلمان اقدام به يک بمب گذاري انتحاري در افغانستان در ماه مارچ کرد. اين هشداري بود به ما که افراد افراطي که در خارج از کشور شان به سر مي برند، بعد در کشور شان به اعمال دهشت افگنانه دست مي زنند.

پاکستان آغاز به عقب نشيني سربازان خود از بخش هاي از مناطق سرحدي با افغانستان را آغاز و طالبان زنداني را آزاد کرده است. اين اقدامات در پي قرار داد صلح با طالبان "پاکستاني" صورت گرفته است.

واشنگتن از بستن چنين قرار دادي ناراحت است و نيرو هاي ناتو مي گويند که آنها به تقويت نيرو هاي شان در مرز هاي افغانستان با مناطق قبايلي پاکستان پرداخته اند، زيرا صلح ميان حکومت پاکستان و طالبان موجب افزايش حملات تروريستي طالبان در افغانستان مي گردد.

يورگن سيرکه گفته است که پاکستان نقش مهمي را در مبارزه عليه تروريسم جهاني بازي کرده است، او علاوه کرد:

"اما سلطۀ حکومت پاکستان در اين مناطق که از قرن ها به اين سو توسط رهبران قبايل اداره مي شد، محدود است. ما با کمال دقت نگاه مي کنيم که آيندۀ وضعيت امنيتي داخلي در پاکستان چگونه خواهد بود؟"

مطالب مرتبط

آگهی