القاعده در سوریه با راکت های آلمانی می جنگد | آلمان و جهان | DW | 24.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

القاعده در سوریه با راکت های آلمانی می جنگد

بازهم از سلاح های ساخت آلمان در یک جنگ داخلی کار گرفته می شود. این بار راکت قدیمی نوع "میلان" در سوریه استفاده شده است. این سلاح ها چگونه به دست جنگجویان می افتد؟

Jan van Aken

یان فان اکن، نمایندۀ حزب اپوزیسیون "چپ ها" در پارلمان آلمان

یان فان اکن، نمایندۀ حزب اپوزیسیون "چپ ها" در پارلمان آلمان این راکت را در شمال این کشور درگیر جنگ داخلی از نزدیک مشاهده کرده است. فان اکن، که زمانی بازرس تسلیحات در سازمان ملل متحد بود، اکنون عضو کمیسیون امور خارجی در پارلمان آلمان فدرال است. یان فان اکن در مصاحبه ای با دویچه وله در رابطه با راکت "میلان" توضیحات می دهد.

دویچه وله: آقای فان اکن، در تصویر دیده می شود که شما پوش یک راکت ضد تانک را در دست دارید و مشاهده می کنید. چگونه به شمال سوریه رفتید؟

یان فان اکن: من در آغاز ماه جنوری با یک هیئت کوچک به شمال سوریه رفتم. در آنجا بیشتر از همه کردها زندگی می کنند. من می خواستم وضعیت جنگ داخلی در آنجا را از نزدیک مشاهده کنم. ما در آنجا با ملیشه های کردی هم ملاقات کردیم، که با درماندگی در برابر حملات جنگجویان القاعده و گروه های جهادیست از خود دفاع می کنند.

دویچه وله: چرا شما در یک کشور درگیر جنگ داخلی قسمتی از یک راکت "میلان" را، که ساخت آلمان و فرانسه است، در دست گرفته اید؟

یان فان اکن: ما در جریان صحبت با ملیشه ها پرسیدیم که آیا آنها سلاحی را از افراد القاعده به غنیمت گرفته اند، یا نه. آنها از جمله از راکت "میلان" نام بردند. طبعاً این توجه ما را بیشتر جلب کرد و می خواستیم این سلاح را از نزدیک ببینیم. ما می توانستیم به اساس شمارۀ مسلسل آن تشخیص بدهیم که این راکت چه زمانی تولید گردیده و در اختیار چه کسی قرار داده شده بود. ما می خواستیم بفهمیم که چطور می شود یک راکت ضد تانک ساخت آلمان در دستان القاعده باشد.

راکت نوع میلان ساخت آلمان

راکت نوع میلان ساخت آلمان

دویچه وله: چه توضیحی در زمینه دارید؟

یان فان اکن: ما بعداً این پوش راکت "میلان" را دیدیم. به اساس شمارۀ مخصوص آن به صورت نسبی می توان اطمینان داشت که این راکت در سال های دهۀ هفتاد در اختیار سوریه گذاشته شده بود. در آن زمان پدر بشارالاسد رئیس جمهور آن کشور بود. هرچند سوریه در آن وقت درگیر منازعه با اسراییل بود، با آنهم این راکت ها در اختیار دولت آن کشور قرار داده شده بود. ما در این میان ویدیوهای را به دست آورده ایم که در آنها دیده می شود جهادیست ها چند ماه پیش چگونه یک انبار اسلحه اردوی سوریه را چپاول می کنند. راکت های "میلان" هم احتمالاً در همان وقت به دست آنها افتاده اند. حالا ویدیوهای دیگری را نیز یافته ایم که در آنها افراد القاعده با راکت های جدید "میلان" دیده می شوند. آنها این راکت ها را اکنون در جنگ سوریه به کار می برند.

دویچه وله: چه تدابیری را درنظر دارید تا این دستیابی به اسلحه پایان یابد؟

یان فان اکن: این چیز نوی نیست که همچو اسلحۀ کوچک تهاجمی، مثل این راکت که یک و یا دو نفر آن را به کار بسته می توانند، از یک جنگ به جنگ دیگری برده می شوند. این چنین سلاح ها کوچک و با دست قابل انتقال اند. این سلاح ها در بازار سیاه به فروش می رسند. آنها گاهی در دست یک گروه و گاهی در اختیار گروه دیگری قرار می گیرند، از این رو غیر قابل کنترول اند. پس باید بگویم که همچو سلاح های کوچک اصلاً نباید صادر گردند، زیرا همینکه این سلاح ها از مرز آلمان رد گردیدند، دیگر نمی توان کنترول کرد که در دست چه کسی می افتند. گاهی هم 35 سال بعد در یک جنگ خونین داخلی به کار گرفته می شوند. این سلاح ها به دست انسان های بیرحمی می افتند. از این رو از حکومت آلمان تقاضا می گردد که صدور اسلحۀ کوچک به خارج باید فوراً منع قرار داده شود.

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی