″البوصله ″ از پارلمان تونس دیده بانی می کند | آلمان و جهان | DW | 12.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

"البوصله " از پارلمان تونس دیده بانی می کند

" البوصله"، یک سازمان غیر دولتی تونسی است که می خواهد بعد از انقلاب آن کشور از کار نمایندگان پارلمان دیده بانی کند. سرمشق نهاد نظارت کننده البوصله " سازمان دیده بان نمایندگان پارلمان آلمان" است.

البوصله در مرکز شهر و در بین بازارهای مزدحم تونس دفتر دارد. معنای البوصله در زبان دری " قطب نما" است. این سازمان می خواهد اطمینان یابد که سیاست درتونس در مسیردرستش درحرکت است. اصلا این نهاد به خاطر ایجاد شفافیت در روند دموکراسی در این کشور ایجاد شده است.

سلیم خراط، مسوول سازمان البوصله است.

سلیم خراط، مسوول سازمان البوصله است.

دریک ساختمان کهنه ، پنج مرد نشسته اند. برعلاوه کمپیوتر و انترنت، آنها برای پیشبرد کارشان به انرژی وشکیبایی نیاز دارند. هدف شان این است که سیاستمداران درعقب درهای بسته کارنکنند، بلکه کار شان را با مردم تونس نیز درمیان بگذارند.

با اینهم همیشه چنین نمی باشد، چنانکه همایش تدوین قانون اساسی این کشورشاهد آن بود. آنها پس از یک سال نشست خود را برگزار کردند و کارشان به کندی پیش می رود. اینکه درپارلمان چه اتفاق می افتد، مردم تونس از آن اطلاع ندارند. به طور مثال موافقتنامه های جلسه های پارلمان به ندرت و از روی بی میلی در دسترس عامه قرار می گیرند. این سازمان غیردولتی در وبسایتشان به نام " مرصد" ، تاجایی که ممکن است، معلومات زیادی در مورد همایش تدوین قانون اساسی در اختیار می گذارد. اما اینکار باعث رضایت آنها نمی شود.

سلیم خراط 31 ساله ، مسوول این سازمان است و از نبود فرهنگ شفافیت دربین سیاستمدارانی شکایت دارد، که دردیکتاتوری ریشه دارند. نظامی که پنجاه سال برتونس حاکم بود. به باور وی سیاستمدارانی هم که در سیستم قبلی نبوده اند و پس از انقلاب سال 2011 به قدرت رسیده اند، بهتر از سیاستمداران سابقه نیستند.

سلیم خراط می گوید:« هیچ یک از اعضای موجود حکومت ما که درزمان بن علی در مقاومت ویا زندان بوده اند، کدام تفاهمی درقبال مسوولیت دربرابر مردم ندارند. هدف آن است که سیاستمداران باید در برابر مردم پاسخگو باشند. سیاستمداران فکر می کنند ، از آنجایی که انتخاب شده اند، حال هرچه دل شان می خواهد می توانند انجام دهند. آنها باید در مجموع طرز فکر شان را تغییر دهند».

یک خبرنگار پلی خواهد شد میان مردم و پارلمان.

یک خبرنگار پلی خواهد شد میان مردم و پارلمان.

برای آوردن چنین تحولی، البوصله از نمونه آلمانی "گروه دیده بان نمایندگان پارلمان " سرمشق می گیرد. این گروه یک وبسایت دارد که در آن شهروندان سوالهای شان را از نمایندگان شان مطرح می کنند. بدین ترتیب است که مردم پی می برند که آیا نمایندگان شان روی وعده هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی داده اند، وفادارهستند یا خیر و درصورتی که چنین نباشد، مردم بر آنها فشار می آورند.

گروه البوصله درهمکاری با گروه دیده بان نمایندگان پارلمانی آلمان و " سازمان برلینی رسانه ها در همکاری وانتقال " یک وبسایت باز کرده است. البته این وبسایت تونسی کاملاً مشابه نمونه آلمانی آن نیست، زیرا بسیاری نمایندگان پارلمان تونس هنوز ازخود دفتر و انترنت ندارند.

سلیم خراط می افزایدما خود را با شرایط تونس برابر می سازیم ویک ژورنالیست پارلمانی تعیین می کنیم که با سوالها به پارلمان برود ودر آنجا مستقیم از نمایندگان پارلمان سوال کند؛ پس از آن پاسخ ها را ازطریق ویدیو ویا صدا در انترنت منتشر کند».

پاسخ هایی که گرفته می شوند برای همه شهروندان قابل دسترسی می باشند، زیرا تعداد زیادی از تونسی ها امکان استفاده از انترنت را دارند.

فرید خراط: تونسی ها درگامی که به سوی دموکراسی برداشته اند، پیروز می گردند.

فرید خراط: "تونسی ها درگامی که به سوی دموکراسی برداشته اند، پیروز می گردند."

گریگور هاکماک، یکی از اعضای موسس گروه دیده بان نمایندگان پارلمان آلمان، دراین کار به تونسی ها مشورت می دهد." پورتال" یا تارنمای گروه دیده بان نمایندگان پارلمان از سال 2004 تا کنون به کارش ادامه می دهد و به گفته هاکماک این طرح در تونس نیز قابل استفاده خواهد بود و نتیجه خواهد داد..

گریگور هاک ماک می گوید:« درجایی که اکنون نهادهایی باید ساخته شوند و پروسه هایی باید تقویت گردند، این فرصت بزرگ است تا قطار را درمسیر درست سمت وسو داد . من فکرمی کنم البوصله همراه با پروژه " مرصد" کمک زیادی به اجرای این امر می کند. البته عقبگردهایی وجود دارد، اما دریک دموکراسی این یک امر طبیعی است و باید پیوسته برایش مبارزه نمود تا نهادینه گردد».

فرید خراط، در فرانسه تحصیل کرده است و به صورت خاص برای کار در البوصله، از آنجا آمده است. او به این نکته خوش بین است که تونسی ها درگامی که به سوی دموکراسی برداشته اند، پیروز می گردند.

البوصله قبلاً به یک موفقیت دست یافته است؛ این سازمان غیر دولتی گزارشی را انتشار داده است که چطورهریک ازنمایندگان پارلمان درمورد برکنار کردن رئیس بانک مرکزی تونس تصمیم گرفتند. از آن زمان تا کنون نمایندگان پارلمان دقیقا می دانند که از آنها دیده بانی می شود.

زهرا میرش / رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی

DW.COM

آگهی