البراديع درکورياي شمالي | آلمان و جهان | DW | 13.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

البراديع درکورياي شمالي

محمد البراديع رئيس آژانس بين المللي انرژي اتومي براي مذاکره روي برنامه اتومي کورياي شمالي به پيونگيانگ مواصلت نمود.

برادیع درنظردارد چهارجوبهای عملی برای تطبیق توافقات شش کشوردرمورد کوریای شمالی را مطرح سازد

برادیع درنظردارد چهارجوبهای عملی برای تطبیق توافقات شش کشوردرمورد کوریای شمالی را مطرح سازد

البراديع گفته است که وي مي خواهد درکورياي شمالي چهارچوبهايي را مطرح سازد که برمبناي آنها توافقات ميان "گروه شش کشور" درمورد برنامه اتومي کورياي شمالي به اجرا درآيد. براديع دراين مذاکرات با مقامات کورياي شمالي مي خواهد موضوع برگشت سريع بازرسان اتومي ملل متحد به کورياي شمالي را که دردسمبر 2002 ازکورياي شمالي بيرون کشيده شده بودند، مورد بحث قراردهد. اين بازرسان بايد خاموش ساختن ومهروموم کردن دستگاههاي اتومي کورياي شمالي را ديده باني کنند.

کورياي شمالي پس ازمذاکرات طولاني درماه فبروري امسال نخستين گام را براي توقف برنامه اتومي اش وعده داده است. کورياي شمالي به خاطراين اقدامش مقاديرهنگفت کمکهاي اقتصادي ومواد انرژي زا به دست مي آورد.

مطالب مرتبط