افغان های آلمانی در مورد انتخابات آلمان چه نظر دارند؟ | دويچه وله دری | DW | 09.09.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دويچه وله دری

افغان های آلمانی در مورد انتخابات آلمان چه نظر دارند؟

بسیاری افغان هایی که در آلمان وطن جدیدی پیدا کرده اند، حق شهروندی آلمان را به دست آورده اند. در انتخابات پارلمانی پیش رو آنها تنها نظاره گر نیستند، بلکه همچنان می توانند با آرای شان نقش فعالانه ای داشته باشند.

افغان های آلمانی می دانند هر کسی که بعد از 22 سپتمبر به کرسی صدارت تکیه زند، می تواند بر حوادث در افغانستان نیز تاثیر بگذارد، بنابراین سرنوشت خویشاوندانی که در افغانستان زندگی می کنند، نیز به این انتخابات ارتباط دارد.

داکتر اکرم ملکزی، آلمانی افغان تبار می گوید: «یک تغییر سیاست جمهوری فدرالی آلمان برای افغانستان ضروری خواهد بود. تغییر سیاستی که در آن از نیروهای دموکراتیک حمایت شود، نه از جنگ سالاران و رهبران جنگی». او که مدال خدمت را از آلمان به دست آورده است، با صراحت می گوید که اوضاع سیاسی در افغانستان به طور قاطعی بهبود نیافته است و قدرتمندان محلی پیوسته اعمال نفوذ می کنند. از در مورد این که چه کسی چنین سیاستی را به اجرا در می آورد، چیزی نمی گوید. داکتر ملکزی می گوید: «من عضو کدام حزبی در آلمان نیستم. در آلمان انتخاب سری برگزار می شود و من نمی خواهم علناً نظرم را بگویم که به کدام حزب رای می دهم. اما می توانم بگویم که من مناسبات خوبی با دموکرات مسیحی ها دارم و شمار زیادی دوستان سوسیال دموکرات و سبزها نیز دارم».

خانم سهیلا قیام که یک زن خانه دار است و در شهر بن زندگی می کند به طور آشکاری جانبداری اش را از تغییر در راس دفتر صدارت ابراز می دارد: «بلی، من آقای شتاین بروک را انتخاب می کنم، زیرا از هشت سال به این سو ما خانم مرکل را داشتیم. من می خواهم یک بار آزمایش کنم که آقای شتاین بروک چه می کند، زیرا در حال حاضر او گپ های خوبی می زند. من امیدوارم همه چیز به خوبی جریان یابد».

خانم قیام از طیف گسترده ای از مهاجران نمایندگی می کند که چنین تغییری را ترجیح می دهند. بسیاری از آنها به ویژه جوانانی که منشای مهاجرت دارند، مایل اند که به "اس پی دی" و سبزها رای بدهند. این مطلب را هیلی نور، خبرنگار آلمانی افغان تبار می گوید که برای بسیاری رادیوهای آلمانی کار کرده است. یک دلیل این امر از نظر وی سیاست مهاجرت می باشد. در سال 2014 که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می گویند، این موضوع اهمیت بیشتر می یابد. بسیاری افغان هایی که در آلمان زندگی می کنند، نگران سرنوشت خویشاوندان خود در افغانستان می باشند. با نظرداشت اینکه شمار زیاد پناهجویان افغان در آلمان زندگی می کنند، هلی نور می خواهد به ویژه توجه را به زنان پناهجو و مهاجران زیر سن (صغیر) جلب کند.

خانم نور می گوید: «من خودم هنگامی که دانشجو بودم با پناهجویان جوان افغان سروکار داشتم. باید واقعاً از سیاست خارجی آلمان انتقاد کرد. پناهجویان زیر سن افغان به نظر من امروز هم بیشترین شمار را تشکیل می دهند. باید یک بار دید که در چه شرایطی این افراد جوان به اینجا آمده اند، زیرا آنها ضربات روحی جنگ را دیده اند و قسماً برای هفته ها در حالت فرار بوده اند و باز در اینجا دومین ضربه روحی را در آلمان از سر می گذرانند».

برای بسیاری پناهجویان در آغاز آسان نیست تا زندگی شان را سروسامان بدهند. هیمانشو نارولا یک آلمانی افغان تبار که دوکان خوراکه فروشی دارد، با مشکلات پناهجویان آشنا است. او می گوید: «بسیاری پناهجویان از من برای یافتن خانه ای سوال می کنند. به حیث یک انسان من با کمال میل کمک می کنم. بسیاری کسانی هم نزد من می آیند تا نامه هایی را که برای شان رسیده است بخوانم. آنها از محتوای نامه سوال می کنند و من همه نامه را برای شان ترجمه می کنم. کمک کردن به یک انسان کار خوبی است». نارولا از جمله شمار اندک هندوهای افغانستان است که می گوید تا آمدن ثبات واقعی در افغانستان باید شمار زیاد سربازان در افغانستان باقی بمانند.

به نظر نارولا، هر خانواده پناهجو به یک شخص ارتباطی در کنارش نیاز دارد تا هم برای آشنایی با محیط و ادغام در جامعه با آنها کمک کند و هم در مسائل روزمره. چنین راه حل های عملی اند که هم نارولا و هم سایر آلمانی های افغان تبار از حکومت جدید آلمان فدرال انتظار دارند. همه آلمانی های افغان تباری که مورد پرسش قرار گرفته اند، در یک نقطه موافق اند و آن این که آلمانی های افغان تبار به مثابه یک عنعنه حزب سوسیال دموکرات را انتخاب می کنند. البته انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال نیز به تازگی روشنی انداخته است و بهترین چانس انتخاب شدن را دارد.

هیلی نور دیدگاه اش را در این زمینه چنین خلاصه می کند: «برای من مهم این است که چگونه آلمان را در جهان معرفی می کند. در حال حاضر تمایل به آن دارم که "سی دی یو" را انتخاب کنم. من در گذشته هرگز این کار را نکرده بودم. من باید بگویم که موضع "سی دی یو" و قبل از همه اجراآت صدراعظم آلمان فدرال برای من بسیار امیدوار کننده است». هیلی نور می گوید که او با مرکل در بسیاری از موارد سیاست اش در قبال بحران یورو و افغانستان موافق است: «امیدوارم که این موضع بعد از سال 2014 نیز ادامه یابد و افغانستان حمایت های بیشتر حکومت آلمان فدرال را به دست آورد».

نسیم صابر/ فلوریان وایگند

رسول رحیم