افغانها وزيردفاع بريتانيا را به نژادگرايي وبي احترامي متهم ساختند | افغانستان | DW | 24.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

افغانها وزيردفاع بريتانيا را به نژادگرايي وبي احترامي متهم ساختند

به کزارش روزنامه بريتانيايي « دي تايمز»، پس ازآنکه ليام فاکس وزيردفاع برينانيا افغانستان را يک کشور« قرن سيزدهمي ورشکسته » خواند ، شب گذشته به اتهام تخريب روابط افغانستان وبريتانيا مورد حمله قرار گرفت.

لیام فاکس شخص سوم ازطرف راست به هنگام ملاقات با داکتر زلمی رسول وزیرخارجه افغانستان به روز 22 ام می درکابل

لیام فاکس شخص سوم ازطرف راست به هنگام ملاقات با داکتر زلمی رسول وزیرخارجه افغانستان به روز 22 ام می درکابل

تبصره هاي وزير دفاع بريتانيا که ضمن يک مصاحبه با روزنامه " دي تايمز" بريتانيا به روز شنبه انتشاريافته است، موجب خشم حکومت ورسانه هاي افغانستان شده و رسماً آن را اظهارات نژاد گرايانه خوانده اند.

مطابق به اظهار يک مقام ارشد افغانستان اين نوع توصيف افغانستان ازجانب داکترفاکس وزيردفاع بريتانيا، به روز شنبه ضمن مذاکره اي با کرزي مطرح شد.اين مقام گفته است که رئيس جمهور افغانستان درارتباط با اين ملاحظات رنجش عميق خود را ابراز داشت.

داکترفاکس وزيردفاع بريتانيا درمصاحبه اش گفته بود که بايد بين اهداف نظامي وانساندوستانه فرق گذاشت. او گفته بود که ما درافغانستان « براي تدوين سياست تعليم وتربيت دريک کشور ورشکسته قرن سيزدهمي حضور نداريم. ما دراينجا براي آن هستيم که مردم بريتانيا ومناقع جهاني ما تهديد نشوند».

يک مقام ارشد حکومت افغانستان گفته است: « نظراو بدان مفهوم است که افغانستان ازقرن سيزده بدينسو تغييرنکرده است واين بدان مفهوم است که افغانستان يک کشورقبيله اي و قرون وسطايي است».

مقام مذکور افزوده است:« باوجود قرباني دادنهاي سربازان بريتانيايي و حمايت گسترده حکومت بريتانيا، ما احساس نمي کنيم که احترام متقابلي مطرح باشد. ملاحظات او فقدان اعتماد را نشان مي دهد».

اين منبع علاوه کرده است:« با چنين فکري ، ما هنوزهم بريتانيا را يک کشوراستعماري ، باديد مستشرق مآبانه و نژاد گرايانه مي پنداريم. داکترفاکس واقعاً به آنچه گفته است اعتقاد دارد. او تنها نيست. لندن وکابل بايد دراين ارتباط مسائل را روشن سازند والي اينکه کارها دشوار مي شوند".

اين مسئله پوشش گسترده اي درسانه هاي افغانستان يافته است. چنانکه روزنامهء آرمان ملي نوشته است:« ما به بريتانيا درافغانستان نياز نداريم».

داکترفاکس ضمن کنفرانس مطبوعاتي اي درسفارت بريتانيا ديروز گفته است:« البته درمورد آنچه من گفته ام، ازتشريح وتحليل آن استقبال مي کنم که نخستين دليل اعزا م نيروهاي نظامي به افغانستان همان امنيت ملي بوده است. اما واضحاً هرگاه ما ازطويل المدت دستاوردهايي داشته باشيم ، موجب ثبات و تداوم توسعه مي شود. ودرنهايت هنگامي که نيروهاي نظامي ما مسووليتها را به نيروهاي افغان واگذار شوند، ما نياز به يک دوران طولاني انکشاف درتباني با مقامات بين المللي، انجوها يا سازمانهاي غيردولتي وبرنامه هاي ما وسايرکشورها داريم».

دفتر داکترفاکس گفته است که « حامد کرزي خودش هنگاميکه ازآنچه طالبان ازخود باقي مانده اند ذکر کرده است، کلمات مشابه قرن سيزدهم وچهاردهم را به کاربرده است».

دي تايمز/ رسول رحيم

آگهی