افغانها هرگزازطالبان حمايت نمي کنند | مصاحبه ها | DW | 10.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

افغانها هرگزازطالبان حمايت نمي کنند

به دنبال اظهارات جنرال ديويد ريچاردز قوماندانهاي نيروهاي ناتو درافغانستان که گفته بود : هرگاه تا شش ماه ديگر تغيرات مهمي دروضع امنيتي افغانستان رونما نگردد، 70 % افغانها شروع به جانبداري ازطالبان خواهند نمود، سخنگوي حامد کرزي گفته است که افغانها هرگزازطالبان حمايت نمي کنند.

جنرال دیوید ریچاردز قوماندان نیروهای ناتو درافغانستان

جنرال دیوید ریچاردز قوماندان نیروهای ناتو درافغانستان

کريم رحيمي سخنگوي حامدکرزي رئيس جمهورافغانستان گفته است که :

" اين حقيقت دارد که ما هنوزمعضلاتي داريم ... اما اين معضلات به معناي آن نيست که مردم ازطالبان حمايت خواهند نمود."

رحيمي گفته است که افغانها قبلاً طالبان بنياد گرا را طرد نموده اندوبه حمايت شان ازرئيس جمهوروپارلمان منتخب شان ادامه مي دهند.

" درسالهاي گذشته مردم افغانستان به اثبات رسانده اند که کسانيررا که دهشت افگني ، ستمگري ،جنگ ، آدم کشي ، بي رحمي ، وکشتاربي گناهان را تحميل مي کنند ، هرگز قبول ندارند... اين يک حقيقت شناخته شده است که درگذشته نيز مردم افغانستان ازطالبان حمايت نکرده اند."

آگهی