افغانستان مقام اول را درشمار متقاضیان پناهندگی درجهان کسب کرد | مجله حقوق بشر | DW | 25.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

افغانستان مقام اول را درشمار متقاضیان پناهندگی درجهان کسب کرد

فرانسه و بريتانيا به تاريخ 23 ام مارچ روي يک ماموريت جديد پليس براي دستگيري پناهجويان افغانستان توافق کردند تا به اين وسيله گذرگاهي را مسدود بسازند که پناهجويان از آن طريق در عقب موتر هاي لاري خود را پنهان مي کنند.

default

اريک بيسون، وزير امور پناهندگان فرانسه، اظهار داشت: " قرار گاه جديد اين را براي ما ممکن مي سازد تا به صورت بهتر مراقبت کنيم و به سرعت در مکان هاي اصلي يي داخل عمل شويم که پناهجويان غير قانوني در آنجا ها داخل لاري ها مي شوند."

ماموران بريتانيا و فرانسه مي خواهند با استفاده از اين قاعده ي جديد، عمليات شان را عليه مهاجرت غير قانوني در پورت دو کلي (Port de Calais) واقع در شمال فرانسه هماهنگ بسازند. اين منطقه گذرگاه هزاران موتر لاري در روز است؛ بعضي از اين لاري ها پناهندگان را به بريتانيا انتقال مي دهند.

بيسون، وزير امور پناهندگان فرانسه، در مراسم افتتاحيه اين قرارگاه مشترک با همتاي بريتانيا اش فيل ولاس اظهار داشت:

در اين ميان "يک فعاليت تبليغاتي در افغانستان به راه انداخته مي شود تا مردم را در باره ي خطرات مهاجرت غير قانوني معلومات بدهد."

بيسون علاوه کرد، "زمان آن رسيده است تا به فعاليت هاي قاچاقچيان انسانها پايان داد که پناهجويان را فريب مي دهند تا آنها را مورد غارت قرار دهند و مجبور به پرداخت پول بسازند."

مقامات فرانسه در ماه سپتامبر سال گذشته يک اردوگاه بزرگ پناهجويان، معروف به "جنگل" را مسدود ساختند و از آن به بعد تعداد زيادي از پناهجويان را جمع کردند و به افغانستان فرستادند. شمار زيادي ديگر افغان هاي بي خانمان را در خيابان هاي پاريس دستگير کردند.

بيسون اضافه کرد:" از آن زمان که اردوگاه جنگل مسدود شده است منطقه ي کلي ديگر مرکزي براي قاچاق بين المللي پناهجويان نيست". او علاوه کرد که 75 مورد جهت عبور غير قانوني از اين راه در ما ه مارچ شناسايي شد که درمقايسه با آن، در ماه سپتا مبر سال گذشته 1452 مورد ثبت شده است.

اين در حالي است که شمار متقاضيان پناهندگي در کشور هاي صنعتي در سال 2009 در مقايسه با سال قبل آن تغيير نکرده است. نظر به آمار سالانه ي "کميسارياي عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگان" که به روز سه شنبه در ژنيو نشر شده است، حدود 377000 پناهجو در يکي از کشور هاي صنعتي متقاضي پناهندگي شده اند و اين شمار به اندازه ي سال قبل است. اين نشان مي دهد که از يک هجوم انبوه مهاجران در کشور هاي صنعتي نمي توان سخن گفت.

نظر به آمار جديد، چگونگي رشد مهاجرت ها در کشور هاي جداگانه خيلي از همديگر تفاوت داشته است. مثلاًً شمار متقاضيان پناهندگي در 19 کشور افزايش، در حالي که اين شمار در 25 کشور ديگر کاهش يافته است. درعين حال مقامات کشور هاي اسکاندوي، با تقاضاي 51000 پناهنده، افزايش 13 درصد را ثبت کرده اند. در مقايسه با آن، تقاضاي پناهندگي در اروپاي جنوبي با 50100 پناهنده به 33 درصد کاهش يافته است.

در ميان متقاضيان پناهندگي، افغانستان در راس قرار داشته است: به تعداد 26800 انسان از افغانستان، اين کشور بحران زده، به کشور هاي خارجي تقاضاي پناهندگي داده اند که به اين ترتيب شمار آنها در مقاسيه با سال قبل آن 45 درصد رشد داشته است. عراق و سوماليا با 24000 و 22600 در درجه بعدي قرار داشته اند.

رسانه ها/ مبلغ

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی