افغانستان - فاجعۀ عظيم گرسنگي ناشي از خشکسالي | افغانستان | DW | 02.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان - فاجعۀ عظيم گرسنگي ناشي از خشکسالي

فاجعۀ عظيم انساني در افغانستان و به خصوص در مناطق شمال آن، به دليل خشکسالي ابعاد وحشتناکي را به خود مي گيرد.

نمای از خشکسالی

نمای از خشکسالی

"سازمان جهاني کمک به گرسنگان" ديروز سه شنبه در برلين اظهار کرد که در نيمي از 34 ولايت افغانستان از اوايل سال بدينسو باران نباريده است. دهقانان مجبور شده اند که حيوانات شان را بفروشند، زيرا براي آنان نه علف و نه آبي در اختيار دارند. ذخيره هاي آنان نيز بعد از سرماي سنگين زمستاني، تماما ً به مصرف رسيده اند.

اوي هرمان، سرپرست پروژۀ "سازمان جهاني کمک به گرسنگان" در ولايت جوزجان مي گويد:

"مزرعه ها و چراگاه ها کاملا ً خالي و برهنه به نظر مي رسند، در اينجا هيچ چيزي وجود ندارد. بالا رفتن قيمت ها در سطح جهاني به مشکل قحطي و گرسنگي در افغانستان بيش از بيش افزوده است." او هشدار مي دهد:

"اگر ما اين انسان ها را در هفته هاي آينده کمک نکنيم، در آن صورت در زمستان تعداد زيادي از آنان گرسنگي خواهند مرد."

حرارت هوا در اثر فقدان بارش باران از ماه ثور به اين سو به 45 درجه افزايش يافته است. بنابر گزارش اين سازمان، ولايت جوزجان و فارياب به ويژه از اين خشکسالي بيشترمتاثر شده اند. بسياري از خانواده ها اعضاي مردانۀ شان را به پاکستان و ايران براي کار مي فرستند. "سازمان جهاني کمک براي گرسنگان" در روز هاي آينده، نيرو هاي تخصصي بيشتر را به اين مناطق روان مي کنند. آنان کوشش مي نمايند تا با دهقانان منطقه راه حل هاي را جستجو نمايند تا به وضعيت زندگي آنان در دراز مدت بهبودي بخشند و به آنان کمک کنند تا به صورت بهتري در برابر خشکسالي عمل کنند.

آگهی