افغانستان سلسله مذاکراتش را با پاکستان به حالت تعليق درآورد | افغانستان | DW | 15.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان سلسله مذاکراتش را با پاکستان به حالت تعليق درآورد

دراعلاميه حکومت افغانستان آمده است:" حکومت افغانستان احساس مجبوريت مي کند که دربرابر سياستهاي خشونتبار ارتش و دستگاههاي استخباراتي پاکستاني ، وبراي حاکميت ملي ، مذاکرات دوجانبه وچند جانبه اش را باپاکستان به تعليق درآورد"

فغانستان گفته است که تا ظهور مجدد روح مثبت اعتماد وتفاهم مذاکراتش را با پاکستان به تعویق می اندازد

افغانستان گفته است که تا ظهور مجدد روح مثبت اعتماد وتفاهم مذاکراتش را با پاکستان به تعویق می اندازد

افغانستان سلسله مذاکراتش را با پاکستان به خاطر آنچه " سياستهاي خشونتگرايانه " نظاميان ودستگاه استخبارات اين کشور ودخالت آنها درطرح حمله به سفارت هند درکابل خوانده است ، به تعويق انداخته است.

پاکستان گفته است که اين اتهامات "بي اساس" اند و " بحرانهاي مصنوعي " اي پديد مي آورند که مناسبات دوجانبه را خدشه دارخواهند ساخت.

افغانستان وپاکستان هردو متحدان مهم ايالات متحده امريکا اند، اما مناسبات اين دوکشور ازچندين دهه روي مناقشه مرزي واخيرا به خاطر متهم ساختن پاکستان به دست داشتن درخشونتهاي جاري دراين کشور دچار تشنج بوده است.

به روز دوشنبه حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان گفته است که جاسوسان پاکستاني دراعمال خشونتباراخير درافغانستان به شمول حمله انتحاري بابمب موتري برسفارت هند درهفته گذشته ، درکابل دست داشته اند.

ام کي نارايانان، مشاور امنيت ملي هند درهفته گذشته گفته است که وي شکي ندارد که " آي اس آي " يا رياست بين الاستخباراتي ارتش پاکستان درحمله برسفارت هند درکابل که موجب کشته شدن 58 نفر گرديد، دست داشته است.

هند نمی خواهد روند صلح چهارونیم ساله اش را باپاکستان منقطع سازد

هند نمی خواهد روند صلح چهارونیم ساله اش را باپاکستان منقطع سازد

حکومت حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ، به روزدوشنبه به دنبال يک نشست کابينه اعلاميه اي انتشار داده است که درآن گفته مي شود افغانستان تماسهاي مردم با مردم را ادامه خواهد داد وازحکومت جديد پاکستان که تازه انتخاب شده است حمايت مي کند.در ادامه اعلاميه گفته مي شود که :" اما احساس مجبوريت مي کند که دربرابر سياستهاي خشونتبار ارتش و دستگاههاي استخباراتي پاکستاني ، وبراي حاکميت ملي ، مذاکرات دوجانبه وچند جانبه اش را باپاکستان به تعليق درآورد"

کابينه افغانستان گفته است که جاسوسان پاکستاني طراح حملاتي مانند سوء قصد براي کشتن کرزي در8 ثوروحمله برزندان قندهار وآزاد ساختن 400 نفرطالب زنداني بوده است.

افغانستان درمذاکراتي که قرار بود روي همکاريها درساحه مرزي و همکاريهاي اقتصادي منطقوي صورت بگيرند شرکت نمي کند وگفته شده است که اين مشارکت تا به زماني به تعليق درآورده مي شود که " روح مثبتي براي مذاکره وتفاهم به خاطر اعتماد متقابل اعاده شود".

وزارت خارجه پاکستان ضمن انتشارپاسخ نامه اي نوشته است :" پاکستان اميدواراست تا افغانستان درمسئله تجديد نظر کرده ازچنين اعلاميه هاي تحريک آميز وآغاز متهم بازي دست بردارد".

شکاکيتها:

درماه گذشته کرزي گفته بود که شايد براي جنگيدن با طالبان به پاکستان سربازبفرستد وبه روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است افغانستان به زودي انتقام کشته شدنها وتخريبات را خواهد گرفت.

کرزی گفته است که انتقام کشته ها وتخریبات ناشی ازحمله انتحاری را خواهد گرفت

کرزی گفته است که انتقام کشته ها وتخریبات ناشی ازحمله انتحاری را خواهد گرفت

افغانستان معتقد است که پاکستان به طالبان کمک مي کند تا جلو نفوذ فزاينده هند را بگيرد، يعني حکومت افغانستان را ضعيف نگهدارد تا پاکستان سربازانش را به دفاع ازمرزهاي هند متمرکزبسازد.

کابينه افغانستان گفته است که اميدواري اش داير براينکه حکومت منتخب غيرنظامي پاکستان دستگاههاي استخباراتي اين کشور را مهاربکند، تحقق نيافته است. مقامات افغانستان مي گويند ، دلايل دست داشتن پاکستان شامل اعتراف صدها نفر طالب دستگيرشده پاکستاني مي باشد. آصف ننگ سخنگوي امور پارلماني حکومت افغانستان گفته است" مابدون سند وشاهد چيزي نمي گوييم ".

هند درحاليکه دستگاه استخبارات نظامي پاکستان را به دست داشتن درحمله به سفارت هند دخيل مي داند، اما قهروخشمش را تا بدانجا نرسانده است که روند صلح اين کشورباهند را که چهارونيم سال ازعمرآن مي گذرد، برهم بزند.

يک مقام هندي گفته است : هند مانع آن شده است تا يک هيئتش که منسوب به اداره مرکزي بازجويي هند مي باشد، به روزسه شنبه جهت مذاکره با اداره فدرال براي بازجويي به اسلام آباد برود.

اما قرار براين بوده است که دورجديد مذاکرات صلح به تاريخ 21 جولاي دردهلي نو صورت بگيرد و جهت توسعه ارتباطات نقلياتي به تاريخ 18 جولاي نشستي بين نمايندگان دوکشور دراسلام آباد برگزارگردد.

آگهی