″افغانستان را نبايد تنها گذاشت″ | آلمان و جهان | DW | 18.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

"افغانستان را نبايد تنها گذاشت"

انتخابات پارلماني افغانستان که با وجود تهديدهاي امنيتي برگزار شد، آزمايش مهمي براي دموکراسي در اين کشور به شمار مي رود.

انتخابات افغانستان با وجود ناامنی های گسترده برگزار شد

انتخابات افغانستان با وجود ناامنی های گسترده برگزار شد

هولگر هايباخ، سخنگوي جناح ايتلافي دموکرات مسيحي و سوسيال دموکرات ها در مجلس نمايندگان آلمان گفت: "گرچه انتظار مي رود که انتخابات پارلماني افغانستان در بسياري از مناطق اين کشور آزاد و منصفانه نخواهد بود، جامعه جهاني نبايد اين کشور را به حال خودش وابگذارد. ... با نشر گزارش هايي درباره تقلب در انتخابات افغانستان که دور از انتظار نيست، صداي آن عده از افرادي که خواستار پايان فوري فعاليت هاي بين المللي در افغانستان هستند، بلندتر خواهد شد. اما افغانستان هنوز هم به حمايت ما هم در زمينه ملکي و هم در بخش نظامي احتياج دارد".

به گفته او پايان فوري فعاليت هاي جامعه بين المللي در افغانستان باعث شعله ور شدن جنگ داخلي مي شود، که در آن کشورهاي همسايه نيز دخالت خواهند کرد. جامعه بين المللي به اين دليل بايد به فعاليت هاي خود در افغانستان ادامه دهد.

او در ادامه گفت: "شرط لازم کاهش نيروهاي نظامي خارجي، تقويت نيروهاي امنيتي افغان است. اين نيروها افزايش يافته اند، به نحوي که مي توان از سال آينده روند واگذاري مسووليت به آن ها را آغاز کرد".

ما در افغانستان بايد بسيار حوصله کنيم. به اين کشور تا مدت زيادي، به خصوص در بخش همکاري توسعه اي، رسيدگي شود".

استيفن دي ميستورا، فرستاده ويژه سازمان ملل در افغانستان گفت که ناامني و تقلب نگراني هاي عمده دومين دور انتخابات پارلماني افغانستان هستند.

او لحظه اي بعد از گشايش مراکز انتخاباتي به شبکه تلويزيوني الجزيره گفت: "ما مي دانيم که امنيت يک مشکل بر سر راه برگزاري انتخابات است. ما بايد اين را در نظر بگيريم و اميدوار باشيم که اوضاع در اين روز چندان بد نشود، اما امنيت به عنوان يک نگراني باقي مي ماند".

او در ادامه گفت: "سيستم برگزاري انتخابات تا اندازه زيادي بهبود يافته است ... اما مساله تقلب، بعد از امنيت، يک نگراني عمده است".

او به انتخابات رياست جمهوري سال پيش اشاره که با تقلب گسترده همراه بود و حامد کرزي رييس جمهور را به مسند قدرت رساند.

خبرگزاري ها/ مهرنوش انتظاريويراستار: فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی