افغانستان در تلاش تقويت نيروي هوايي است | گزارش های بازسازی | DW | 19.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

افغانستان در تلاش تقويت نيروي هوايي است

افغانستان که در سالهاي جنگ تمام زيرساختهاي نيروي هوايي و دفاعياش را از دست داده است، اکنون با مشکلات جدي در بخش دفاعي و نيروي هوايي روبهرو است.

فعلا نیروی هوایی آیساف نیروهای افغانستان را کمک می کنند

فعلا نیروی هوایی آیساف نیروهای افغانستان را کمک می کنند

از نه سال به اين طرف ايالات متحده امريکا و تعدادي ديگر از کمککنندههاي بينالمللي افغانستان اردوي ملي افغانستان را آموزش داده اند. همچنان اردوي ملي افغانستان در سالهاي گذشته تجهيز شده است، اما مقامها ميگويند هنوز اردوي ملي نيروي هوايي موثر ندارد.

به گفته مسوولان، افغانستان در حدود 140 هزار سرباز ارتش و بيش از 100 هزار پليس دارد. علاوه بر اين که نيروي دفاعي افغانستان از لحاظ کميت هنوز تکميل نشده است، با کمبود تجهيزات نيز مواجه است.

مسوولان ميگويند طي يکي دو سال اخير همکاري در خصوص اکمال نيروي هوايي افغانستان آغاز شده است.

جنرال محمد دوران، يکي از فرماندهان نيروي هوايي افغانستان ميگويد: "خوبترين هليکوپترهاي روسي که هرکدام شان در حدود 17 ميليون قيمت دارد، فعلا گروپ اولش به افغانستان رسيده و گروپ دومش در همين ماه و ماه ديگر ميرسد".

او ميافزايد که قرارداد 21 بال هليکوپتر ديگر به امضا رسيده و همچنان 20 بال هليکوپتر "سي 27" که قرادادش با شرکت الينيا امضا شده، 6 بالش در قواي هوايي موجود است که فعلا فعاليت ميکنند و 3 بال ديگر آن تا آخر سال 2010 به قواي هوايي تسليم داده ميشوند".

به گفته وي براي هواپيماهاي نوع "سي 27" هنوز افغانستان پيلوت کافي ندارد و از نو براي اين هواپيماها پيلوت تربيت ميکند. پرسونل کنوني نيروي هوايي افغانستان به چهار هزار نفر ميرسد که به گفته جنرال دوران، اين رقم افزايش مييابد.

او ميگويد که تاسيسات آموزشي در ميدان هوايي شيندند منظور شده و قرار است پس از اکمال آن، پروازهاي آزمايشي در ميدان هوايي شيندند صورت گيرد. جنرال دوران ميافزايد: "چيزي که از نظر ما خيلي مهم است، ما نميتوانيم هميشه به خارج محتاج باشيم و تربيت پرسونل را در خارج انجام بدهيم. فعلا دانشگاه هوايي که يک صنف مهم براي صنف هوايي است، تشکيلش آماده شده. من مطمين هستم که در سال 1390 خورشيدي منظور گردد".

به گفته وي داشتن يک مرکز تعليمي در بخش هوايي لازم است. به گفته آقاي دوران با همه مشکلاتي که نيروي هوايي افغانستان دارد، اخيرا در کمک به سيلزدگان پاکستان سهم گرفت.

گل آقا، سرباز اردوي ملي افغانستان ميگويد: "شما ميدانيد که بخش هوايي افغانستان ضعيف است. ما در عملياتهاي نظامي از نيروي هوايي آيساف کمک ميگيريم. من اميداوارم که بخش هوايي اردوي ملي 100 درصد بايد تقويت گردد".

امين بهراد، کابلويراستار: فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی