افغانستان براي مبارزه با فساد، پنجاه ميليون دالر نياز دارد | مصاحبه ها | DW | 07.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

افغانستان براي مبارزه با فساد، پنجاه ميليون دالر نياز دارد

اداره عالي نظارت از استراتژی مبارزه با فساد اداري ميگويد اگر به خواستهاي اين اداره در کنفرانس کابل جواب مثبت داده شود، قادر است فساد اداري در افغانستان را تا اندازه زيادي مهار نمايد.

default

دولت و جامعه جهانی یک دیگر را به فساد متهم می کنند

اين اداره ميگويد ميکانيزمي را ايجاد کرده که براساس آن تمام وزارتخانهها بايد برنامههاي خود در مبارزه با فساد را، در کنفرانس کابل براي جامعه جهاني ارايه نمايند.

دولت افغانستان در کنفرانس لندن که چند ماه پيش برگزار شد به جامعه جهاني وعده داد که با فساد اداري به صورت جدي مبارزه ميکند.

اداره عالي نظارت از تطبيق استراتژي مبارزه با فساد اداري ميگويد طرح جامعي را براي مبارزه موثر با فساد اداري تهيه کرده که اگر جامعه جهاني از اين طرح حمايت کند، فساد در افغانستان مهار ميشود.

قسيم لودين، معاون اداره عالي نظارت، ميگويد تصميم دارد تا مبارزه با فساد را در پايتخت و ولايات افغانستان به صورت گسترده آغاز نمايد: "اداره عالي نظارت تقريبا در حدود 40 تا 50 ميليون دالر در سالهاي اول، دوم و سوم نياز دارد تا بتواند که هم در مرکز و هم در ولايات، در عرصههاي مختلف با فساد مبارزه کند".

بعد بين المللي فساد

در مدت نه سال گذشته دولت و جامعه جهاني يکديگر را متهم به حيف و ميل ميليونها دالر کمک بين المللي براي افغانستان نموده اند.

تاکنون بيشترين پولي که از سوي تمويل کنندگان به افغانستان کمک شده توسط نهادهاي غيردولتي يا موسسات بين المللي در افغانستان به مصرف رسيده است. به گفته مقامهاي افغانستان، دولت سهم بسيار اندکي در مصرف اين کمکها داشته است.

فساد گسترده اداري در نهادهاي دولتي افغانستان از عواملي دانسته ميشود که جامعه جهاني کمکهاي خود را از طريق نهادها و موسسات غيردولتي به مصرف ميرسانند.

آقاي لودين ميگويد دولت آماده است به منظور جلوگيري از فساد، شفافيت و حسابدهي را تضمين نمايد اما تاکيد ميکند که موسسات بين المللي نيز بايد ميکانيزمي براي مصرف شفاف و مسوولانه کمکهاي جهاني داشته باشند.

لودين ميگويد: "از اينها (خارجيها) خواهش ميشود تا در موسسات شان در جريان عقد قراردادهاي شان، در جريان مصرف بودجههاي شان، اقدامات جدي کنند و ميکانيزمهاي نظارتي را بسازند. از جامعه بين المللي جدا تقاضاي ماست تا از هر نوع دست برد و اختلاس جلوگيري کنند".

کنفرانس کابل

قرار است در کنفرانس کابل که به تاريخ 20 جولاي برگزار ميشود نمايندگان و وزيران خارجه بيش از 65 کشور کمککننده افغانستان شرکت نمايند.

کنفرانس کابل در نوع خود نخستين کنفرانس بين المللي است که پس از شکست طالبان در افغانستان برگزار ميگردد.

مقامهاي افغانستان ميگويند در اين کنفرانس برنامههاي کاري حکومت را در اختيار جامعه جهاني قرار ميدهند.

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور کرزي، روز گذشته گفت طرحهاي وزارتخانهها تا آخر هفته جاري تکميل ميشود و در کنفرانس کابل ارايه ميگردد: "در شروع هفته آينده با يک برنامه با اشتراک داکتر اشرف غني، داکتر زلمي رسول و آقاي زاخيلوال، که رهبري کنفرانس کابل را به عهده دارند، در رابطه به آمادگيهاي کنفرانس معلومات خواهند داد و بعدا هر سکتور در رابطه به برنامههاي شان معلومات ميدهند".

گزارشگر: حسين سيرت

ويراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی