افغانستان از نظر آوارگان در صدر کشور ها قرار دارد | افغانستان | DW | 18.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افغانستان از نظر آوارگان در صدر کشور ها قرار دارد

نظر به گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان با سه ميليون آواره، در صدر کشور ها قرار دارد. بعد از آن عراق است با دو ميليون فراري.

اطفال آوارۀ افغانستان در حال کار در ایران

اطفال آوارۀ افغانستان در حال کار در ایران

شمار آوارگان و رانده شده ها در سال اخير در سطح جهاني افزايش يافته است. بنا بر گزارش سالانۀ "کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان" (ژنو- سه شنبه)، 26 ميليون انسان در سال 2007 در داخل و 11،4 ميليون در خارج از کشور هاي شان در حال فرار بوده اند.

در مقايسه با سال 2006، شمار آوارگان تا 1،5 ميليون افزايش يافته است. "کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان" در سال جاري به 730000 فراري امکانات بازگشت شان را به کشور شان ميسر ساخته است.

نظر به گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان با سه ميليون آواره، در صدر کشور ها قرار دارد. عراق با دو ميليون فراري در رده دوم جای دارد. پاکستان، ايران محل فرار براي آوارگان افغانستان است و سوريه، اردن و آلمان کشورهاي هستند که عراقي ها به آن جا ها پناهندگي مي جويند.

آوارگان افغانستان در پاکستان

آوارگان افغانستان در پاکستان

بر اساس گزارش (UNHCR) شمار آوارگان و رانده شده ها در مناطق کشور هاي شان، در کولمبيا با سه ميليون فراري بيشتر از هر کشور ديگر است؛ بعد از آن کشور هاي عراق و کنگو دارای 2،4 و 1،3 ميليون فراري می باشند.

نظر به اين گزارش شمار انسان هاي که در کشور هاي ديگر پناهندگي مي جويند، نيز از چهار سال به اين سو به ميزان پنج در صد به 647200 تن افزايش يافته است که شمار بيشتر آنها را عراقي ها تشکيل مي دهند.

ايالات متحده امريکا، افريقاي جنوبي، سويدن فرانسه از جملۀ کشور هاي هستند که بيشترين تقاضاي پناهندگان در آن جا ها صورت مي گيرد.

آگهی