افزایش هفتاد درصدی خشونت علیه زنان در بلخ | افغانستان | DW | 04.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

افزایش هفتاد درصدی خشونت علیه زنان در بلخ

مقامهای ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال قبل افزایش بیسابقه یافته است. به این دلیل در این ولایت سارنوالی اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان تشکیل شده است.

خشونت علیه زنان در ولایت بلخ افزایش یافته است

خشونت علیه زنان در ولایت بلخ افزایش یافته است

خانم نادیه ثمر عثمانی، مدیر بخش حقوق ریاست امور زنان ولایت بلخ روز پنج شنبه، 4 آگست/ 13 اسد، به دویچه وله گفت که خشونت علیه زنان در این ولایت 70 درصد افزایش یافته است. به گفته مسوولان، این رقم نشان دهنده آن موارد خشونتهایی است که در ادارات ثبت میشوند و بخشی از خشونتها علیه زنان در خفا باقی میماند.

خانم عثمانی افزود: «آمارربع اول سال 1390 ریاست امور زنان نشان میدهد که خشونت علیه زنان نسبت به سال قبل هفتاد درصد افزایش یافته است و بیشترین این خشونتها در مورد فرار از منزل بوده است».

خشونت علیه زنان از مشکلات معمول در افغانستان بوده است. برای کاهش خشونت علیه زنان، در سال 1388 قانون منع خشونت علیه زنان در چهار فصل و 44 ماده از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد و رییس جمهور افغانستان آن را توشیح کرد. اما آگاهان میگویند به دلیل عدم تطبیق مواد قانون، تغییری در وضعیت زنان رونما نشده است.

بسیاری زنان افغان از اشتراک در عرصه های اجتماعی محروم هستند

بسیاری زنان افغان از اشتراک در عرصه های اجتماعی محروم هستند

همچنان لوی سارنوالی / دادستانی کل افغانستان به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان، در چوکات سارنوالی های ولایات از تاریخ 21 جوزای سال روان کمیتههایی را ایجاد نموده است. اخیرا لوی سارنوالی این کمیتهها را به سطح ریاست سارنوالی اختصاصی رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان ارتقاء داده است.

سارنوال شفیقه اکبر، رییس سارنوالی اختصاصی رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان در ولایت بلخ میگوید: «قبلا یک کمیته تشکیل شده بود. یک هفته قبل این کمیته به سطح ریاست سارنوالی اختصاصی رسیدگی به جرایم ناشی از خشونت علیه زن ارتقاء داده شد و بعد از این این ریاست به طور مشخص قضایای خشونت علیه زنان را بررسی کرده و فیصله صادر مینماید».

خانم اکبر میگوید بعد از این که قانون منع خشونت علیه زنان در کشور نافذ گردید، قضایای خشونت علیه زنان را سارنوالان مختلف بررسی میکردند و کار به صورت منسجم به پیش نمیرفت. به گفته او بعد از این تلاش میشود که دوسیههای خشونت علیه زنان به صورت منسجم به پیش برده شود.

بخشی از خشونت ها علیه زنان در درون خانه ها باقی می ماند

بخشی از خشونت ها علیه زنان در درون خانه ها باقی می ماند

خانم اکبر افزود: «من خودم که در راس این سارنوالی اختصاصی قرار دارم، یک زن هستم. این سارنوالی برای کسانی که مورد خشونت قرار میگیرند بسیار موثریت و مفیدیت دارد. اول این که یک زن بسیار به راحتی راز خود را به یک زن میگوید و از جانب دیگر یک زن، زن را بهتر درک میکند از این جهت این سارنوالی برای قضایای زنان بسیار مفید و موثر است».

خانم آمنه، یکی از مراجعین سارنوالی اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زنان است. او میگوید: «از این که در راس این سارنوالی یک خانم است بسیار خوب است، زیرا یک زن مشکل خود را با یک زن به راحتی بیان میتواند».

نسیمه اذکیا، مسوول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در شمال افغانستان به این باور است که ایجاد سارنوالی اختصاصی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، یک دستآورد جدید است که در افغانستان سابقه ندارد.

خانم اذکیا افزود: «این سارنوالی میتواند مرجع دقیق ارایه آمار خشونت علیه زنان باشد. به گفته او تا فعلاً به علت وجود مراجع مختلف آمار یک دست و دقیق در این مورد وجود نداشت»..

دویچه وله/ نبی اثیر
ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی