افزایش نیروهای نظامی، نگرانی ازافزایش خشونت وبی قانونی | افغانستان | DW | 06.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

افزایش نیروهای نظامی، نگرانی ازافزایش خشونت وبی قانونی

درحالی که درگذشته همواره ازبرخورد های غیرمسوولانه وتلاشی های خودسرنیروهای خارجی سخن گفته می شد حال افزایش نیروهای امریکای نگرانی را بوجود آورده است که این بی قانونی ها وخودسری های افزایش نیابند.

default

براساس راهبرد جدید ایالات متحده امریکا از آغاز سال جدید میلادی بیش از 30 هزار سر باز اضافی این کشور وارد افغانستان خواهند شد. به این ترتیب شمار نیروهای بین المللی وامریکایی درافغانستان به بیش از صد هزار خواهند رسید.

نیروهای بین المللی پیش ازاین، تبعیت از قوانین افغانستان نداشته وتابع کدام قانون بین المللی که بالای همه شان یکسان تطبیق شود، نیز نبوده اند.

درگذشته بارها برخورد های غیرمسوولانه وخود سری های نظامیان خارجی درجنگ علیه طالبان وتروریزم، در برابر اسیران، زندانیان و مردم وجود رخداده است. حال با افزایش نیروهای امریکایی، این نگرانی ها قوت گرفته است که مبادا افزایش نیرو، سبب افزایش جنایت وخود سری های این نیروها دربرابر مردم گردد.

سید عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه درکابل وتحلیلگرمسایل افغانستان، معتقد است که افزایش سربازان امریکایی درافغانستان درنبود قوانین تعریف ناشده ی ملی وبین المللی صورت می گیرد، سبب خود سری های نظامی درجریان جنگ ونوعی انارشیزم خواهد شد.

به باور مشتاق دراین صورت نتیجه ازیک چنین افزایش نیرو، منفی به نظر می آید. اومی گوید:

« حضور سرسام آور نیروهای امریکایی درافغانستان تحت کدام قوانین ودیسپلینی خاصی تعریف نشده است، بنابراین فعالیت ها وحضور اینها درافغانستان سرانجام وضعیت را چنان بار خواهد آورد که باعث خودسری های نظامی شده واین خود سری ها دامنه مخالفت با دولت را گسترش میدهد وهمین طور یک جریان ضد امریکایی وضد نیروهای غربی را درگوشه کنار افغانستان تقویت خواهد کرد».

اومعتقد است که امریکا درافغانستان بیشتر برراهیافت نظامی تاکید دارد، درحالی که این راهیافت نظامی تعریف ناشده بوده وسبب نارضایتی مردم دراین کشور شده است.

به گفته مشتاق ایالات متحده امریکا وشرکای غربی اش اگر می خواهند تروریزم را درافغانستان ومنطقه نابود کنند، باید زمینه های ایدیولوژیکی واحتماعی این پدیده را از میان مردم نابود کنند.

به باور وی، ترویزم درافغانستان متعلق به یک شبکه ی بزرگ منطقه ای تروریزم می باشد. بنابراین راهبرد نظامی به شیوه که درافغانستان عمل می شود، سبب افزایش نارضایتی مردم شده در برابر این شبکه موثر واقع نخواهد شد.

مشتاق می گوید، بستر تروریزم ومخالفان مسلح درافغانستان ومنطقه وجود دارد که اگر بر فرض این جنگ نظامی به نفع امریکا هم پایان یابد؛ بازهم فعالیت های تروریستی ومخافت با حکومت مرکزی درنبود، نیروهای خارجی از سرگرفته می شود.

به باوربرخی ازتحلیلگران عملیات خود سرانه امریکایی ها درهشت سال گذشته یکی از عوامل گسترش تروریزم درافغانستان بوده است، زیرا میزان نارضایتی مردم، متناسب با گسترش تروریزم درافغانسشتان بوده است.

مشتاق می گوید:« اگر اینها\{امریکا ومتحدانش\} می خواهند که قضایای افغانستان را مختوم اعلام بکنند؛ اگر می خواهند که از پس این رسالت تاریخی موفق بدرآیند نه تنها اتکا برمودل نظامی بکنند که استراتیژی مبتنی بر محرومیت محیطی( ویران کردن زمینه های اجتماعی، محیطی وعقیدتی از طرق غیر نظامی وآگاهی بخشی ویا هم اقتصادی) را هم درپیش بیگیرند یعنی هردو استراتیژی را به شکل توام آن در مبارزه علیه تروریزم بکار بگیرند».

به قول وی تقویت نیروهای مسلح افغانستان یکی دیگر از راه های موفقیت علیه تروریزم درمنطقه می باشد.

افزایش نیروهای امریکایی درحال صورت می گیرد که گفته می شود پیش ازاین میان آقای کرزی ،رییس جمهور افغانستان، وجورج بوش ،رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا، مواقفت نامه به امضاء رسیده است که براساس آن نیروهای امریکایی درافغانستان مورد پیگرد قرار نمی گیرند.

امین بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی