افزایش مهاجران تازه وارد؛ جزایر یونان به «بن بست» رسیده اند | مهاجرت به اروپا | DW | 20.10.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مهاجرت به اروپا

افزایش مهاجران تازه وارد؛ جزایر یونان به «بن بست» رسیده اند

حدود دو سال پیش بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو خود را به اروپا رساندند و هزاران تن از کسانی که با قبول خطر جانی از بحیره اژه عبور کرده اند، هنوز در محیط کثیف و درهم ریخته یونان زندگی می کنند.

ده ها خیمه در کنار تپه ای برپا شده اند که توسط درخت های زیتون احاطه شده اند. هنگامی که آفتاب طلوع می کند، کودکان با کفش های کهنه و بزرگ که خوشبخت های شان جورابی در پا دارند، در تپه و در کنار زباله دانی های متعفن در جزیره ساموس بازی می کنند.

نوین رحیمی از کابل که با همسرش مهاجرت کرده و به این جزیره رسیده است، می گوید: «ما ۴۲ نفر شب گذشته با قایق کوچکی به اینجا خود را رساندیم.» او که می گوید به حیث ترجمان در نیروهای نظامی ایالات متحد امریکا در افغانستان کار کرده است، افزود: «یک نفر چینی خیمه ای را به من به ۱۰ یورو فروخت.»

حدود ۳۰۰ افغان، سوریایی، عراقی و افریقایی کمپ هائی با سرپناه های موقت تشکیل داده اند و این فقط بخش اندکی از افزایش ورود پناهجویان از ترکیه به این جزیره است که اخیراً بیشتر گردیده است.

طبق معلومات کمیسیاریای عالی پناهجویان ملل متحد در ماه سپتمبر ۵۰۰۰ مهاجر به جزایر یونان آمده اند که این یک افزایش ۳۵ درصدی را در مقایسه با عین زمان در سال گذشته نشان می دهد.

افزایش مهاجران تازه وارد فشار مضاعف را بر آن مناطق مهاجرنشین می افزاید که قبلاً دچار ازدحام و بیر و بار بوده اند. سازمان های امدادی فعالیت های شان را در این جاها کاهش داده اند.

شمار مهاجران تازه وارد در جزایر یونان در حالی زیاد می شود که اتحادیه اروپا از مارچ ۲۰۱۶ به این سو توافقنامه ای با ترکیه دارد. این توافقنامه شمار مهاجران تازه وارد را به صورت چشمگیر کاهش داد.

نوین که به دلیل سردی ماه اکتوبر در صدد پوشیدن یک تی شیرت دیگر است، می گوید: «من به مقامات گفتم که نمی خواهم در اینجا اقامت کنم. می خواهم به لندن بروم، کاکایم در آنجاست.»

صد متر دورتر از این سرپناه های موقتی، مرکز پذیرش مهاجران قرار دارد که با سیم های خاردار احاطه شده و رفت و آمد زیاد در آنجا وجود دارد. برای بیش از ۲۵۰۰ مهاجر تنها ۷۰۰ جا وجود دارد و ژورنالیست ها بدون اجازه نمی توانند در آنجا داخل گردند. 

ثوره، یک خانم عراقی در حالی که به سه طفل لرزانش که از ۲ تا ۱۰ سال عمر دارند نگاه می کند، می گوید: «تشناب و آبی وجود ندارد و وضعیت غذایی نیز برای این اطفال خوب نیست.» او گفت که تازه واردان هر روز به مرکز کمپ مراجعه می کنند و می کوشند یک بوتل یک و نیم لیتره آب و یک مقدار غذا به دست آورند.

آن ها در اوایل اکتوبر ثبت دفتر شده اند و نخستین مصاحبه آن ها با مقامات پناهندگی یونان تا سوم جنوری صورت گرفته نمی تواند.

همین طور ۱۱ هزار و ۷۲۲ مهاجر در مرکز پذیرش مهاجران در چهار جزیره دیگر قرار دارند. این جزایر عبارت اند از لیسبوس، کوس، خیوس و لیروس. و این تعداد خیلی بیشتر از ظرفیت ۵۵۷۶ نفر این جزایر می باشد.

مانوس لیگوتیتیس، هم آهنگ سازنده برنامه های طبی در مرکز کنترول و وقایه امراض (کیلپنو) در حالی که بر احترام به طرزالعمل پناهجوئی تاکید می نماید، می گوید: «ما در یک بن بست قرار داریم. مقامات باید پناهجویان را به خاک اصلی یونان انتقال بدهند.»

روز دوشنبه مقامات یونانی شروع به این کرده اند که برخی از دسته های بسیار آسیب پذیر پناهجویان را از ساموس به سائر جزایر و کمپ ها و اپارتمان ها در خاک اصلی یونان ببرند.

اراسمیا رومانا رئیس اداره پناهجویان ملل متحد در ساموس گفت: «شرایط واقعاً بسیار دشوار است.» او افزود: «اکنون مربوط به حکومت یونان است تا از این وضعیت مدیریت کند.»

بودگان اندری، یکی از هم آهنگ سازان حمایت از پناهجویان در ساموس گفت که شمار زیاد سازمان های غیر دولتی که از سال ۲۰۱۵ به اینسو در این جزیره فعالیت می کردند، این منطقه را ترک گفته اند، زیرا منابع مالی آن ها خشیکیده بود.

او ضمن هشدار از بروز یک «فاجعه» گفت که «نیاز به یک تصمیم سیاسی هرچه زودتر مقامات یونان وجود دارد.» برخی ترس از آن دارند که افزایش پناهجویان جدید الورود و بیشتر شدن ازحام در این کمپ حاشیه شدن را تشدید بخشد و مبادا تشنجاتی را بین مهاجران و جماعات محلی به وجود آورد.

یک خوراکه فروش محل می گوید که «دولت ما را به حال خود رها کرده است.» الیاس یانولوپولوس، این خوراکه فروش ترس از آن دارد که با فرار رسیدن سرما و باران «پناهجویان دست به شورش بزنند.»

Rr/Af (AFPE)

گزارش مرتبط از آرشیف دویچه وله دری 

ویدیو را ببینید 06:23

مهاجران افغان در یونان، نه راه رفتن و نه جای ماندن

DW.COM

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی