1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
Berliner Wirt antisemitisch beschimpft
عکس: picture-alliance/dpa/J. Carstensen

افزایش فزاینده نفرت علیه یهودی ها در آلمان

۱۳۹۷ تیر ۲۸, پنجشنبه

یهودستیزی در آلمان به طور فزاینده افزایش یافته است. این مسأله را یک پژوهش تازه از سوی دانشگاه تخنیکی برلین نشان داده است. بر اساس این پژوهش، نفرت در برابر یهودیان هرچه بیشتر شکل افراطی به خود می‌گیرد.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-44744172

یورای فاینبرگ باز هم یک ایمیل از نام "لودیگ فیشر" به دست آورد؛ البته او با همچو پیام های توأم با نفرت عادت کرده است. هر چند روز بعد، شخصی با نام مستعار "لودیگ فیشر" به یورای فاینبرگ ایمیل می نویسد و در آن او را "موش کثیف" می‌خواند و یا می نویسد که هولوکاست تنها یک "فریب" است و همه یهودیان در هر صورت به کشتارگاه (اتاق گاز) برده می‌شوند.

فاینبرگ تا کنون حدود ۶۰ صفحه از ایمیل های توأم با نفرت تنها از "لودویگ فیشر" جمع آوری کرده است؛ ۶۰ صفحه مملو از اهانت، تهدید و انکار از هولوکاست. فاینبرگ می‌گوید: «حالا دیگر این پیام ها را شخصی و جدی نمی‌گیرم».

مرز تابو درهم می‌شکند
زمانی که یورای فاینبرگ در برلین یک رستوران باز کرد، به عنوان یک اسرائیلی احساس خوبی نسبت به برخورد مردم در برابر خود داشت. اما او امروز یهودستیزی را در این شهر به گونه فزاینده تجربه می‌کند. فاینبرگ پیش از آن از جمله در ویانا زندگی کرده بود. به قول وی در آنجا برخورد در برابر یهودی ها نسبت به آلمان آنقدر صمیمانه نبود. او می افزاید: «اما در این میان زمان تغییر کرده و وضعیت اندکی بدتر شده است».

در ماه های گذشته در آلمان چند حمله بالای یهودیان صورت گرفت. در همین تازگی، یک پروفیسور امریکایی در شهر بن آلمان از سوی یک آلمانی فلسطینی تبار مورد حمله قرار گرفت. در ماه اپریل امسال نیز حمله با کمربند بالای یک اسرائیلی در برلین هیاهو برپا کرد.

بر اساس یک تحقیق جدید دانشگاه تخنیکی برلین، حملات و اهانت ها علیه یهودیان و اسرائیلی ها بیش از همه در انترنت افزایش یافته است. تحقیق کنندگان ۳۰۰ هزار متن را، که بیشتر آنها بدون ذکر نام نوشته شده اند، ارزیابی کرده اند. اکثریت این متن ها از رسانه های جمعی گردآوری شده اند. مونیکا شوارتس فریزل، رئیس گروه تحقیق کننده در برلین، می‌گوید: «نه تنها پیام های آمیخته با نفرت وجود دارند، بلکه این پیام ها افراطی تر می شوند. مردم از گمنام ماندن در انترنت برای تبصره های ضد یهودی استفاده می‌کنند». به قول وی "مرز تابو درهم می‌شکند".

نفرت از یهودیان برخاسته از درون جامعه خطرناک است
یورای فاینبرگ اولین بار در سال ۲۰۱۷ یهودستیزی در برلین را تجربه کرد. در آن زمان یک مرد در برابر رستوران فاینبرگ او را چندین دقیقه دشنام می داد. او سپس ویدیوی این صحنه را در انترنت گذاشت و با همبستگی گسترده ای از سراسر آلمان روبرو شد. از سوی دیگر از آن زمان به بعد خصومت ها نیز افزایش یافته است. فاینبرگ می‌گوید که "مشکل اصلی اشخاص زشت به گونه انفرادی نیستند، بلکه شمار زیادی هستند که از آنها پیروی می‌کنند".

تحقیق دانشگاه تخنیکی برلین نیز این گفته فاینبرگ را تأیید می کند. شوارتس فریزل نتیجه تحقیقات را چنین جمع بندی می‌کند: «یهودستیزی نه تنها از صحنه های افراطیان دست راستی و عوامگرا ریشه می‌گیرد، بلکه شماری از چپی ها، لیبرال ها و مسلمانان نیز اظهارات ضد یهودی می‌کنند. یهودستیزی، که در زندگی روزمره از درون جامعه بر‌خیزد، خطرناک‌ترین است». به قول این پژوهشگر، همین ‌که یهودستیزی از قشر تحصیل یافته جامعه نیز برخیزد، به گونه فزاینده پذیرفته می‌شود.

پیش‌داوری ها
خصومت با یورای فاینبرگ بیشتر از سوی دست راستی هاست. یکی از دلایل آن ایمیل هایی با نام مستعار "لودیگ فیشر" است که به وی می فرستد. لودیگ فیشر یک رهبر گروه بدنام تهاجمی هیتلر بود. همچنان ایمیل های دیگری که او به دست می آورد خصوصیت دست راستی ها را دارد. نویسنده های این ایمیل ها از هولوکاست انکار می کنند و می‌گویند که کشتارگاه ها برای یهودیان هرگز وجود نداشته است. آنها همچنان می نویسند که خود یهودی ها مسئول قتل های گروهی در زمان جنگ دوم جهانی بوده اند، نه ناسیونال سوسیالیست ها.

به قول فاینبرگ، در مسأله خصومت در برابر یهودیان، چپی ها نیز در واکنش با دست راستی ها افراطی تر می شوند و همچنان مهاجرت فزاینده به اروپا در این روند نقش دارد. اما کیفیت اهانت و خصومت در برابر یهودی ها تغییر نیافته است. مونیکا شوارتس فریزل می‌گوید: «اینکه پیش‌قضاوتی ها در مورد یهودیان در چند قرن اخیر تغییر نکرده است، برای ما هم تکان دهنده بود». به گفته وی استدلال های ضد یهودی که یهودیان را "شرارت جهان" می خوانند، با استدلال های قرن شانزدهم هیچ تفاوتی نکرده است. شوارتس ایزل می افزاید که حالا اما این پیش‌داوری ها آمیخته با انتقاد از اسرائیل اند.

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Flucht aus Afghanistan

نگرانی شهروندان هرات از موجودیت «قبرستان‌های خیالی»

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی