افزایش فارم های مرغ داری در کندز | گزارش های بازسازی | DW | 19.04.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

افزایش فارم های مرغ داری در کندز

اداره زراعت کندز برای ترویج شیوه های جدید مرغ داری درمیان مردم و پیدایش زمینه کار فارم های مرغ داری را ایجاد کرده است. شماری از موسسات در تامین هزنیه آنها همکاری کرده اند.

مرغداری درکندز به یک کار پردرآمد تبدیل شده است. محمد عزیز، آمرمالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت کندز ضمن اظهار این مطلب می گوید که آنان با همکاری تعدادی ازموسسات کمک کننده طی یکسال برای 300 خانواده فارم های مرغداری کوچک را ایجاد کرده اند که اکنون این فارم ها توسط خانواده ها توسعه یافته است و آنها از این طریق می توانند نیازمندی های اقتصادی شان را تامین کنند. آمر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت کندزمی افزاید:

"به 85 خانواده حدود 2500 قطعه مرغ را دریک دوره در کندز توزیع کردیم وهمین طورازطریق موسسه مروه 4500 قطعه مرغ را توزیع کردیم که برای هرخانواده 30 مرغ توزیع گردید. درمجموع 300 خانواده را تحت پوشش قراردادیم. این مرغ ها ازنسل گلدین است که یک دوره یا سایکل تخم گذاری آن حدود 250 تا 270عدد تخم می شود که به این ترتیب هم برای تقویت اقتصاد خانواده وهم برای تقویت اقتصاد کشورموثرتمام می شود. ما همچنان از28 تا چهل فارم بزرگ را که هرفارم از یک هزار تا چهارهزار قطعه مرغ دارد، ایجاد کرده ایم که در یک ماه حدود 60 هزار مرغ گوشتی را به بازارعرضه کرده می توانیم."

محمد عزیز، آمرمالداری اداره زراعت کندز توضیح می دهد که هدف ازایجاد این فارم ها، ترویج شیوه های جدید مرغداری درمیان مردم است. هزنیه ایجاد این فارم ها ازسوی موسسات همکار تامین گردیده وهمکاری های تخنیکی که شامل دیزاین وایجاد فارم ها،آموزش شیوه های پرورش، نسل گیری وحاصل گیری ازمرغ است، توسط اداره زراعت صورت گرفته است. او در باره آغاز کار این پروژه می گوید:

یک دوره یا سایکل تخم گذاری آن حدود 250 تا 270عدد تخم می شود

یک دوره یا سایکل تخم گذاری آن حدود 250 تا 270عدد تخم می شود

"درابتدا که این فارم های کوچک را برای مردم ایجاد کردیم، پانزده قطعه مرغ برای هرخانواده دادیم. ما این کار ر ابرای ترویج پروژه های مرغداری انجام دادیم تا مردم بدانند که مرغ ها را چگونه پرورش کنند و به عوض مرغ های وطنی که سالانه 50 عدد تخم می دهد، مرغ های را انتخاب کنند که سالانه از250 تا 270 عدد تخم بگذارند."

آن باشندگان ولایت کندز که از این پروژه بهره مند شده اند، از آن ابراز رضایت می کنند. خانم برشنا یک تن از آنان به دویچه وله گفت، او از یک سال به این سو این کار آغاز کرده است و حالا درفارم خود حدود 300 قطعه مرغ دارد که ازاین طریق می تواند مخارج زندگی خود را تامین کند. او می افزاید:

"سابق هم مرغ نگهداری می کردیم، اما طریقه نگهداری آنرا نمی دانستیم . چهار تا پنج مرغ را نگهداری می کردیم. حالا طریقه مرغداری را آموخیتم ومی توانیم ازآن نسل بگیریم وحالا روزانه 60 تا 70 عدد تخم را ازفارم خود به دست می آورم و یک تخم را شش افغانی به فروش می رسانم که ازاین طریق می توانم مخارج زندگی خود را تامین کنم."

باید گفت که پیش ازایجاد این فارم ها، مقادیر زیاد تخم و گوشت مرغ که در بازارهای کندز به فروش می رسید، ازکشورهای ایران وپاکستان وارد می شد؛ اکنون میزان واردات تخم ازاین کشورها تا حدودی کاهش یافته است.

آگهی