افزایش شدید خشونت های راست افراطی در آلمان | آلمان و جهان | DW | 11.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

افزایش شدید خشونت های راست افراطی در آلمان

ارقام مقدماتی نشان داده اند که خشونت های جناح راستگرا در آلمان در سال 2015 ، در مقایسه با سال پیشترش نزدیک به دو چند افزایش یافته است. تعداد مجموعی موارد جرمی باانگیزه های راستگرایی به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

این احصائیه در وزارت داخله آلمان فدرال جمع آوری شده بود و بعداً توسط پترا پاو، سیاستمدار منسوب به حزب چپ های آلمان انتشار یافت. طبق ارقام وزارت داخله آلمان، مقامات آلمانی جمعاً 13 هزار و 846 مورد جرمی را در سال گذشته ثبت کرده اند که نسبت به گزارش سال 2014 میلادی 3305 مورد بیشتر است؛ اما این ارقام، آمار ابتدایی می باشند.

عموماً ارقام رسمی برای سال در حوالی ماه می انتشار می یابد. رقم بلند حاکی از آن است که شکایات مردم از این جرایم در تاریخ دیرتر ثبت شده است. به طور مثال برای سال 2014 شمارش موقتی 10500 مورد بوده است که به هنگام اعلام آن توسط پولیس تا یک رقم رسمی بیش از 17000 مورد رسیده است.

جرایم با انگیزه بیگانه ستیزی

افزایش بسیار قابل توجه در جرایم جناح دست راستی ، خشونت های جناح دست راستی می باشد که در سال 2015 میلادی 921 مورد ثبت شده و تقریباً دو چند بیشتر از سال 2014 می باشد. تلفات ناشی از این حملات نیز از 431 مورد در سال 2014 به 691 مورد در سال 2015 افزایش یافته است.

بسیاری از این جرایم خشونتبار یعنی 621 مورد از مجموع آن، بیگانه ستیزی پنداشته می شوند. این رقم از 316 مورد بیگانه ستیزی در سال 2014 به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. شمار افرادی که در اثر حملات بیگانه ستیزانه زخمی گردیده اند، از 272 مورد در سال 2014 به 459 مورد در سال 2015 افزایش یافته است.

در ایالت پرجمعیت نورد راین ویستفالن آلمان، با 161 مورد جرمی، بیشترین جرایم خشونت بار جناح دست راستی دیده شده است. به دنبال آن پنجمین ایالت پرجمعیت یعنی زاکسن قرار می گیرد که 123 مورد جرمی به وقوع پیوسته است. در زارلند، دومین ایالت کوچک از نگاه جمعیت، سه مورد خشونت جناح دست راستی دیده شده است.

مانند سال 2014، فقط یک تعداد اندک این جرایم بازداشت مظنونین را در پی داشته است. از جمله 194 نفری که برای استجواب گرفته شده بودند، برای 17 نفر شان حکم زندانی شدن صادر شده است.

بیشترین موارد خشونت های جناح دست راستی در ماه اکتوبر دیده شده است که در سطح عمومی آلمان 137 مورد ثبت دفتر شده است.

«خطر جانی و مالی»

پترا پاو، سیاست حزب چپ های آلمان این نتیجه را شدیداً قابل نگرانی و هشداردهنده خوانده و گفته است که این ارقام در نهایت می توانند برابر با «روزانه سه تا چهار مورد خشونت هایی با انگیزه های راست افراطی باشند».

Symbolbild Petra Pau - Einen solchen Angriff hat es noch nicht gegeben - Hackerangriff auf den Bundestag

پترا پاو، سیاست حزب چپ های آلمان

او گفت که : این نشان می دهد که افراط گرایی دست راستی « یک بار دیگر خطر جانی و مالی را برای مردمی به وجود می آورد که با جهان بینی غیر انسانی نازی ها انطباق ندارند.» او افزود که « این خطر تنها از ناحیه نیونازی ها نیست، بلکه از سوی آن گروه های مستقلی نیز می باشد که معمولاً هواداران شان را علیه پناهجویان بسیج می کنند»

این سیاستمدار چپ ها همچنین براین نظر است که مشکلی که در مقابل آلمان قرار گرفته است با اجازه دادن به پناهجویان در درون آلمان نیز موجب آن گردیده است که خشونت های دست راستی ها افزایش یابد.

پاو گفت: « نهاد های حکومتی و جامعه مدنی نشان داده اند که آن ها گیچ شده اند و در جاهاییکه خلا هایی موجود است، درهمان جاها نازی ها خزیده و ازاین وضعیت سؤ استفاده می کنند».

DW.COM