افزایش سریع جمعیت سالمندان جهان | آلمان و جهان | DW | 07.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

افزایش سریع جمعیت سالمندان جهان

جمعیت جهان به سرعت در حال پیر شدن و سالخورده شدن می باشد. سازمان جهانی صحت به مناسبت بین المللی صحت گفته است تا چند سال دیگر در جهان شمار آنهای که سن شان بیشتر از 60 سال باشد، بیشتر از کودکان زیر سن 5 سالگی خواهد بود.

به گفته داکتر جان بیرد، رییس "انستیتوت سالخوردگی و برنامه ریزی زندگی" در سازمان جهانی صحت در ژنیو، از پیامدهای پیر شدن سریع مردم همه کشورها بدون استثناء متأثر می شوند.

او می افزاید: «بسیاری از مردم هنوز هم به این باور اند که این مسأله تنها به کشورهای غنی، مثل کشورهای اروپایی یا جاپان، ربط دارد. اما این واقعیت ندارد. سریعترین روند "پیر شدن" در حال حاضر در کشورهای وجود که درآمد مردم در آن پایین و یا متوسط است. در سال 2050 میلادی 2 میلیارد انسان سالمند بر روی زمین زندگی خواهند کرد، و 80 درصد آنان در کشورهای به سر خواهند برد که ما آنها را در حال حاضر کشور های "در حال توسعه" و "نوخاستۀ صنعتی" می گوییم».

جان بیرد: در سال 2050، دو میلیارد انسان سالمند در جهان زندگی خواهند کرد.

جان بیرد: در سال 2050، دو میلیارد انسان سالمند در جهان زندگی خواهند کرد.

اصلاً این یک خبر خوب است، زیرا نشان می دهد که عمر انسان ها زیادتر می شود و سطح رفاه در سراسر جهان بلند می رود. اما پیری همزمان یک عارضۀ جانبی برای رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی هم با خود دارد. به قول ماگریت چان، رییس سازمان صحی جهان، پیر شدن به تنهای کافی نیست، بلکه مردم در سراسر جهان حق آن را دارند که صحتمند پیر شوند.

او می افزاید: «در گذشته همیشه از این سخن می گفتیم که عمر انسان ها را چند سالی بیشتر بسازیم. کشورها در این راستا موفقیت های بزرگی را هم به دست آورده اند. اما حالا یک گام پیشتر می گذاریم و می گوییم که سال های اضافی را با "زندگی" باید پر کرد».

ماگریت چان: مردم این حق را دارند که صحتمند پیر شوند.

ماگریت چان: مردم این حق را دارند که صحتمند پیر شوند.

مردمان سالخورده در سراسر جهان هنوز هم در نتیجۀ عین بیماری ها می میرند. به گفتۀ داکتر بیرد، حتی در کشورهای فقیر هم مرگ و میر سالخوردگان بیشتر از اثر بیماری های ساری نیست، بلکه طور مثال بیماری های قلبی، سکتۀ مغزی، زوال عقل و یا بیماری های جهاز تنفسی از عوامل عمدۀ مرگ آنان است. داکتر بیرد می افزاید که در رابطه با معیوب بودن سالخوردگان عمدتاً مشکل ضعیف شدن قوه های دید و شنوایی وجود دارد.

معالجۀ این مشکلات صحی معمولاً ساده و کم خرج است. با یک برنامۀ خوب صحی در طول زندگی می توان از بسیاری این بیماری ها پیشگیری کرد. با آنهم در کشورهای در حال توسعه شمار کسانی که از اثر بیماری های غیرساری می میرند، چهار برابر بیشتر از کشورهای غنی است. دلیل آن کمبود تأمین خدمات ابتدایی صحی است. در کشورهای صنعتی این مشکل با موجودیت بیمه های صحی و بیمۀ تقاعد کمتر وجود دارد. گفته می شود که برخی از کشورهای در حال توسعه هم گام های مثبی را برای تضمین صحت شهروندان در سال های بعد از جوانی بر می دارند.

کلاودیا ویتی/ صفی الله ابراهیم خیل

ویراستار: فرهمند

DW.COM

آگهی