افزایش خطر نفوذ تروریستها در صفوف نیروهای افغانستان | دويچه وله دری | DW | 21.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دويچه وله دری

افزایش خطر نفوذ تروریستها در صفوف نیروهای افغانستان

دیرک باکیس قوماندان آیساف درشمال افغانستان، با توجه به حملات تروریستی اخیر علیه قوماندانهای ارشد آیساف و نیروهای آلمانی در افغانستان روی خطر نفوذ بیشتر شورشیان درنیروهای امنیتی افغانستان حساب می کند.

دیمیزیر به هنگام پرواز به سوی مزارشریف

دیمیزیر به هنگام پرواز به سوی مزارشریف

باکیس که درحال حاضر به دنبال زخمی شدن جنرال کنایپ آلمانی فرمانده نیروهای متحدین درشمال افغانستان، دراین مقام قرار دارد، به شماره روز سه شنبه روزنامه " لایپسیگر فولکس تسایتونگ" گفته است:« آن نیروهایی که هدفمندانه می خواهند دولت سازی درافغانستان را مختل گردانند، اخیراً تخنیکهای شان را به طور فزاینده یی موثر ساخته اند». آنها درحالیکه با زرنگی بیشتر از مواد انفجاریه وبمب استفاده می کنند، دیگر کمتر به جنگ رویا روی می پردازند.

تورن جنرال باکیس می گوید : « باید روی نفوذ بیشتر( شورشیان درنیروهای امنیتی افغانستان) حساب کنیم».

درارتباط با تازه ترین حملات تروریستی علیه دو فرمانده ارشد ارتش فدرال آلمان درشمال افغانستان، جنرال باکیس براین نظراست که « مهاجمانی که حملات تروریستی شان را ازطریق نفوذی انجام می دهند مقامات عالیرتبه را به حیث هدف انتخاب می کنند».

باکیس دراین گفتگو اش با روزنامه نامبرده از حاضر شدن توماس دمیزیر وزیردفاع آلمان فدرال دربرابر سربازان ارتش فدرال درمزار شریف با حرارت استقبال کرده وگفت :« سفر وزیر( دفاع) بدون همراهی با سیاستمداران و مطبوعاتیها باچنان عمق وپهنایی امکان مذاکره سربازان با وزیر راممکن گردانید که درغیر آن ممکن نبود».

جنرال کنایپ پیش از زخمی شدن درسفر ماه مارچ دیمیزیر به شمال افغانستان

جنرال کنایپ پیش از زخمی شدن درسفر ماه مارچ دیمیزیر به شمال افغانستان

دیمیزیر دراین بازدید با سربازان وصحبت درمورد آوردن اصلاحات در ارتش فدرال« با صراحت لهجه تاثیرمثبت برجا گذاشت». دیدگاه سربازان دراین مورد بسیار مثبت است.

اما سربازانی که درمزار شریف مستقراند به روز نامه " لایپسیگر فولکس تسایتونگ" شماره روز سه شنبه اظهارات کاملاً مخالفی کرده اند. آنها نومیدی عمیق شان را نسبت به عملیات افغانستان ویاس شان را از ظاهرشدن وزیردفاع آلمان درعقب درها بسته بیان داشته اند.

یک سرباز ارتش فدرال آلمان که ازسال 2002 بدینسو هرسال درعملیات افغانستان شرکت داشته است، به روز نامه متذکره گفته است:«دیدگاه سربازان درمورد این عملیات پیوسته خرابتر می گردد. آنانی که سرشار از امید و آرزو به افغانستان آمده بودند، به این نتیجه رسیده اند که دیگر ثمری ندارد». این امر با عدم موفقیت دایمی و شتاب برای بیرون کشیدن سربازان درسال 2014 ارتباط دارد.

دی پی آ / رسول رحیم
ویراستار: رتبیل شامل آهنگ