افزایش حملات طالبان درهفته ی اخیر | مصاحبه ها | DW | 23.06.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

افزایش حملات طالبان درهفته ی اخیر

درچندماه اخیرحملات شورشیان طالبان درنقاط مختلف افغانستان بیشترشده است . این شورش ها وحملات بیشتر درمناطق جنوبی بوده وقرارگفته ی نیروهای آمریکایی درحدود صد نفردرجنگ های چند روزگذشته کشته شده اند .

به اساس ارقام رسمی ازآغازسال جاری تاحال درحدود 400 نفرطی جنگ ها کشته شده اند که 15 نفرآن سربازان آمریکایی می باشند.

به اساس ارقام رسمی ازآغازسال جاری تاحال درحدود 400 نفرطی جنگ ها کشته شده اند که 15 نفرآن سربازان آمریکایی می باشند.

عملیات مشترک اخیر نیروهای آمریکایی ودولت افغانستان اززمان سقوط طالبان تاکنون بزرگترین یکی ازبزرگترین عملیات گفته شده است . دراین عملیات نیروهای آمریکایی ازجت هاوهلیکوپترهای جنگی نیزاستفاده کرده است.

به اساس ارقام رسمی ازآغازسال جاری تاحال درحدود 400 نفرطی جنگ ها کشته شده اند که 15 نفرآن سربازان آمریکایی می باشند.

بارها مقامات دولت افغانستان ورسانه ها با گرم شدن هوا ازافزایش حملات شورشیان طالبان یادنموده بودند. اما پیش ازاین طالبان دست به حملات انتحاری وانفجارها میزدند . ولی درحال حاضرعملاً باحمله به پایگاه های دولت می رود که تهدید بزرگی شود . چنانکه درحملات پشت سرهم درچندین مناطق ازجمله درولسوالی میانشین قندهار ودرهلمند وزابل و طی حملات پراگنده دردیگرنقاط میخواهد زنده ماندن شانرا ثابت کنند .

این درحالیست که دولت افغانستان هم همه روزه درگزارش ها واعلامیه هایش ازشمارزیادی کشته شدگان طالبان یادمی کنند ودرمقابل طالبان که هرازگاهی ازطریق رسانه های پاکستانی ویا رسانه های که ارتباط دارند صدایشان بلند شده ازرقم های بلند کشته شدگان نظامیان دولت ویانیروهای آمریکایی صحبت می کنند.

اما گذشته ازضدونقیض گویی دوطرف ، آنچه مشخص است دوباره جان گرفتن طالبان وافزایش حملات آنهاست . که حتا روی ملا ها وروحانیون ومسجد هم رحم نمی کنند. ودرشماری ازمناطق باحضورشان زنگ خطری رابه صدادرمی آورند.

دربخش صوتی این صفحه گفت وگوی با آقای فهیم دشتی روزنامه نگارومدیرمسوول هفته نامه ی کابل پیرامون اوضاع جاری افغانستان داریم که میتوانید بشنوید.

آگهی