افزایش بی سابقه صادرات سلاح های کوچک آلمانی | آلمان و جهان | DW | 27.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

افزایش بی سابقه صادرات سلاح های کوچک آلمانی

روزنامه "زود دویچه" گزارش داده است که فروش سلاح های کوچک آلمانی در سال 2012 بیشتر از هر زمان دیگر بوده است و نسبت به سال قبل اش دو برابر شده است. تجارت اسلحه در مطبوعات آلمان همواره مورد بررسی های دقیق قرار می گیرد.

تولید کنندگان سلاح های آلمانی در سال 2012 بیشتر از هر سال دیگر در آمد بیشتر از ناحیه فروش سلاح های کوچک داشته اند. این مطلب در گزارشی در شماره روز دو شنبه روزنامه "زود دویچه" انتشار یافته است.

روز نامه نوشته است که صادرات اسلحه کوچک آلمانی در سال 2012 میلادی 76.15 میلیون یورو ( 98.5 میلیون دالر) بوده است. در حالی که در سال 2011 ارزش صادرات اسلحه کوچک 37.9 میلیون یورو بوده است. قبل از این بیشترین صادرات سلاح های کوچک آلمانی بعد از سال های 1990 در سال 2009 بود که 70.4 ملیون یورو می باشد.

این روزنامه نوشته است که ارقام متذکره را از طریق حزب چپ های آلمان به دست آورده است که تقاضانامه رسمی ای را در پارلمان عنوانی وزارت اقتصاد خانه پری کرده و ارقام سال 2012 را خواسته بود.

حکومت آلمان آن سلاح ها را سلاح های کوچک می داند که توسط یک نفر استعمال و انتقال داده شود. تفنگ ها، تفنگچه های ماشیندار، تفنگ های ماشیندار سبک و مواد انفجاری کوچک مانند بمب دستی یا نارنجک و ماین های زمینی زیر عنوان این سلاح ها قرار می گیرند. راکت اندازهای قابل انتقال و ماشیندارهای بزرگتر در جمله سلاح های سبک یا خفیف طبقه بندی می شوند، زیرا به کار انداختن آنها معمولاً به دونفر و یا بیشتر از آن نیاز دارد.

صادرات نظامی آلمان از طریق شرکت های خصوصی باید توسط یک شورای بررسی خاص تصویب شود که متشکل از انگلا مرکل، صدراعظم آلمان فدرال و وزرای بسیار قدرتمند کابینه، به شمول وزیر دفاع، وزیر خارجه، وزیر مالیه و وزیر کمک های انکشافی می باشد.

تجارت مرگ

صادرات سلاح های کوچک یک مسأله مورد مناقشه است، زیرا این سلاح ها نسبت به سلاح های ثقیل و تجهیزات بزرگ نظامی، در سطح جهانی بیشتر برای کشتن افراد به کار می روند. سازمان عفو بین الملل تخمین می زند که روزانه 1000 نفر بر اثر زخم های برداشته از گلوله تفنگ می میرند. با توجه به گستردگی این سلاح ها خیلی مشکل است از سرازیر شدن نسبتاً آسان آنها در مناطق جنگی جلوگیری کرد.

یان فان اکن، نماینده پارلمانی حزب چپ ها به روزنامه "زود دویچه" گفته است که «سلاح های کوچک سلاح های کشتار جمعی قرن 21 اند». او به این نظر است که تصویب صادرات این سلاح توسط حکومت «نباید به معنای دو چند شدن، بلکه غیرقانونی ساختن آن باشد».

صادرات اسلحه آلمان در ماه های اخیر مورد بررسی های موشگافانه ای قرار گرفته است و این زیادتر در نشرات روزنامه "زود دویچه" و مجله "شپیگل" می باشد که بیشتر یک موضع چپ میانه دارند. در ماه های اخیر حکومت آلمان فروش تانک ها و سایر وسایط نظامی زرهی را به کشورهایی مانند اندونیزیا، عربستان سعودی، قطر و همچنان فروش سلاح های کوچک را به امارات متحده عربی تصویب نموده است. روزنامه "زود دویچه" همچنان در ماه فبروری گزارش داده بود که صادرات اسلحه آلمان به منطقه خلیج در سال 2012 در مقایسه با یک سال پیش تقریباً سه چند گردیده است.

مجله "شپیگل" در عین زمان در ماه دسمبر در پشتی یکی از شماره هایش تصویر مرکل را با یونیفورم نظامی با عنوان «سلاح آلمان برای جهان» انتشار داده بود.

DW.COM