1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

افزایش ایدزدراروپا بویژه درلندن

۱۳۸۷ مرداد ۲۰, یکشنبه

در اروپا بویژه در شرق آن، ایدز یک مسالۀ جدی است. این واقعیت را می توان به خوبی در افزایش شمار مبتلایان جدید به این بیماری مشاهده کرد.

https://p.dw.com/p/EtvP
عکس: AP

درعین حالی که پیش از همه افریقا در محراق تلاش های جهانی جهت جلوگیری از ایدز قرار دارد، اما اروپا نیز تا هنوز نیازمند مبارزه علیه این بیماری کشنده است. آلمان از سال ها به این طرف با کشور های اروپای شرقی در جهت جلوگیری از شیوع ایدز همکاری می کند. کنفرانس بعدی ایدز در سال 2010 در وین نیز قبل از همه به مشکلات این بیماری در کشور های اروپای شرقی توجه دارد.

گیدریوس لیکتافیسیوس (Giedrius Likatavicius) می گوید که ایدز در اروپا تا هنوز مسأله ای است که باید آن را خیلی جدی گرفت. لیکتافیسیوس متخصص در بیماری ایدز در "مرکز جلوگیری ، کنترول ووقایه بیماری ایدزاروپا" (ECDC) در شهر استکهلم است: بنابر گزارش این مرکز، در میان سال های 1999 و 2006 شمار مبتلایان به بیماری ایدز در کشور های اروپایی تقریبا ً دو برابرشده است: "شمار مبتلایان به بیماری ایدز در تمام کشور های اروپایی افزایش یافته است. نظر به شمارش جدید "انستیتوت پژوهشی ایدز" در سال 2006 در کشور های اروپایی بیش از 29 هزار مبتلایان جدید به ایدز وجود داشته است."

Internationale AIDS-Konferenz in Mexico
عکس: AP

بویژه شمار مبتلایان به ایدز در اروپای شرقی بسیار قابل تشویش است: در آنجا یک ونیم میلیون انسان حامل ویروس ایدز و یا بیمار به ایدز هستند. بسیاری از آنها معتاد به مواد مخدر اند که خود را از طریق پیچکاری ها مبتلا به ایدز شده اند. گیدریوس لیکتافیسیوس می گوید:"به این طریق ویروس ایدز به سرعت از یک شخص به شخص دیگر انتقال می یابد. به همین دلیل نیز در میان این گروهها، تعداد مبتلایان به ایدز خیلی بالا است."

در اروپای غربی، شمار مبتلایان جدید به ایدز به خصوص در بریتانیای کبیر افزایش یافته است. در آنجا بیماری ایدز بیشتر از دو برابر شده است. بالا ترین شمار مبتلایان در شهر لندن است. در این شهر بالا تر از 40 در صد مبتلایان جدید به ایدز ثبت شده است. بیشترین علت انتقال ایدز در اروپایی غربی، عدم استفاده از "کوندوم" است. اما تا هنوز یک سوم مبتلایان جدید به ایدز در میان مرد های همجنس باز ثبت شده است.

اتحادیه اروپا مبارزه علیه ایدز را از سال ها به این سو در مرکز توجه خود در ساحۀ امور صحی قرار داده است. در یک کنفرانس ایدز به سویه عالی در شهر ویلنیوس (Vilnius) پایتخت لیتوانیا در سال 2004 ، وزرای کشور ها در امور صحی، متخصصان ایدز، نمایندگان اموراقتصادی و نیز جامعه مدنی، خویش را ملزم به اقدامات مشترک در سراسر اروپا برای مبارزه علیه این بیماری نمودند. در اینجا آنان قبل از همه خواهان روشنگری بهتر در این زمینه شدند. زیرا تا هنوز بسیاری از نو جوانان در بارۀ ایدز و خطر های مبتلا به آن معلومات ناقص دارند.

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیولوژی و طب
عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی