افزايش پناهندگان افغانستان در آلمان | افغانستان | DW | 18.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

افزايش پناهندگان افغانستان در آلمان

بعد از چندين سال كاهش هجوم پناهندگان كشورهاى جنگ زده و بحرانى يى چون افغانستان، در طول سال جارى در آلمان به عدد پناهندگان كشورهاى مختلف به شمول افغانستان، در تناسب با سال گذشته افزايش قابل ملاحظه اي به وجود آمده است.

پناهندگان افغانستان

پناهندگان افغانستان

در خبر آژانس فرانس پريس ذكر است، افزايش پناهندگان، در قدم اول ناشى از آمدن اتباع افغانستان و عراق به آلمان مي باشد۰ در مقايسه با عدد مهاجرين افغانى نيمه ي اول امسال با عين مقطع زمانى سال گذشته بايد گفت: در حاليكه از جنورى تا آخر جون سال گذشته (۲۰۰۸) فقط ۲۲۰ مهاجر افغانى در خواستى پناهندگى داده بودند، اين عدد در ۶ ماه اول سال جارى به ۱۱۲۰ بالا رفته است۰

جمعا" در اين ۶ ماه اول سال، ۱۲۴۵۴ تقاضا نامه ي پناهندگى به دواير امور پناهندگان دولت آلمان سپرده شده است، كه يك افزايش بالغ بر ۱ ،۱۳ در صد را در مقايسه با عين زمان سال ۲۰۰۸ نشان ميدهد۰

در جوار پناهندگان افغانستان بايد از اتباع عراقى نام برد، كه با ۳۱۶۸ نفر يك چهارم مجموع پناهندگان را در ۶ ماه اول سال جارى مي سازند۰

متعاقب آن تركيه، كوزواي بالكان، ويتنام، فيدريشن روسيه، سوريه و ايران مى آيند۰ طبق آمار سازمان ملل متحد، آلمان در پذيرفتن پناهندگان كشورها و جوامع جنگ زده و بحراني در بين كشورهاى غربى در رديف اول قرار دارد۰

اداره ي مركزى امور پناهندگان دولت آلمان در نيمه ي اول امسال در مورد ۱۴۰۵۵ تقاضانامه پناهندگى فيصله صادر كرده است كه اين رقم در حدود ۴۰۰۰ بيشتر از عين زمان در سال گذشته مي باشد۰ در بين تقاضا دهندگان ۴۳۸۱ نفر، كه ۲ ،۳۱ فيصد مجموع در خواست دهندگان ميباشد، مطابق به منشور سال ۱۹۵۱ ژنيو سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان و فراريان، شناخته شده اند۰

afp/ملكويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط