افزايش ترس از تشعشعات راديو اکتيف در جاپان | آلمان و جهان | DW | 25.03.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

افزايش ترس از تشعشعات راديو اکتيف در جاپان

دقيقاً دو هفته از وقوع زمين لرزۀ ويرانگر و سونامي ناشي از آن در جاپان مي گذرد. پیامد فاجعهء اتومي ای که به دنبال آن به وجود آمد ، هنوز نامعلوم است .

گفته می شود که مواد رادیو اکتیف تا سواحل امریکا نیز رسیده است

گفته می شود که مواد رادیو اکتیف تا سواحل امریکا نیز رسیده است

به اساس گزارش آژانس خبررساني کيودو، شمار کشته شد گان در جاپان به بيشتر از 10 هزار تن بلند رفته است. دو هفته پس از زمين لرزه اي با شدت 9 درجه ريشتر و سونامي ناشي از آن نگراني وجود دارد که شمار قربانيان بمراتب بالاتر از اين باشد. در مناطق سانحه ديده در شمالشرق جاپان تا هنوز 18 هزار تن ديگر ناپديد اند.

کار ترميم رآکتور هاي آسيب ديده در شهر فوکوشيما به کندي به پيش ميرود. بروز پنجشنبه سه کارگر، هنگام کشيدن سيم برق، با آب شديداً آلوده با مواد راديواکتيف به تماس آمدند. دو تن آنان فوراً به شفاخانه منتقل گرديدند. پس از اين رويداد کار برخي از مأموران موظف متوقف ساخته شد.

نيرو هاي آتش نشاني، سربازان و کارمندان نيروگاه هاي اتمي از دو هفته به اينطرف تلاش ميکنند سيستم سرد کنندۀ ميله هاي سوختي را دوباره فعال سازند. آنها ميخواهند به اين ترتيب جلو تشعشعات بيشتر راديواکتيفي را بگيرند.

در اين ميان حتي در آب بحر در سواحل جاپان تشعشع بلند راديواکتيفي اندازه شده است. يک خط مسافر بري بحري آلماني بنام "هپک لويد" سفر کشتي هاي خود به سواحل توکيو را موقتاً متوقف ساخته است. اين شرکت گفته است که کشتي هاي شان در برابر آلوده شدن با مواد راديواکتيف بيمه نيستند.

کارشناسان به اين باور اند که تشعشع راديواکتيفي از رآکتور هاي آسيب ديدۀ فوکوشيما تا چند روز ديگر به سراسر جهان خواهد رسيد. در سواحل غربي ايالات متحدۀ امريکا همين حالا اين تشعشع اندازه شده است. گفته ميشود ذرات راديواکتيفي طي چند روز آينده به اروپا هم خواهد رسيد، اما اين ذرات با آن شدتي نمي باشند که براي صحت مضر واقع شوند.

در توکيو پايتخت جاپان نگراني بخاطر مواد غذايي آلوده با ذرات راديواکتيفي پيوسته بيشتر ميشود. در روز هاي اخير آلوده گي آب آشاميدني در پايتخت به اندازه اي رسيده بود که با آن نميشد غذاي نوزادان را تهيه کرد. از قرار معلوم اکنون مواد غذايي ديگر نيز هرچه بيشتر آلوده ميشوند. ماهي و توليدات ديگر رو به کمبودي اند. يک فروشنده در يک بازار ماهي فروشي شهر توکيو ميگويد:

"ما از مناطق آلوده با راديواکتيف ديگر ماهي بدست نمي آوريم."

بقول يک سبزي فروش حتي مواد خوراکي که آلوده نيستند به مشکل بفروش ميرسند. اين فروشنده ميگويد که مردم اصلاً ترس دارند.

"اين نگراني بر محصولات مناطق ديگر نيز اثر ميگذارد. ما نتنها در فروش سبزي شهر ايباراکي مشکل داريم، بلکه محصولات زراعتي را که از جنوب کشور هم دريافت ميکنيم به آساني نميتوانيم بفروشيم."

فروشندۀ ديگري ميگويد که مشتري ها نامطمين اند و خود او نيز ترديد دارد:

"نميدانم تا چه اندازه به حرف هاي مقامات ميتوان باور کرد. از کجا بدانم توليداتي که من دارم آلوده نيستند؟ وقتي خودم ندانم، پس به مشتري خود چه بگويم؟ کاش اينهمه رخ نميداد."

حتي در سنگاپور هم مواد خوراکي جاپان، که با راديوکتيف آلوده اند، ديده شده است. مقامات اين کشور کوچک جنوبشرق آسيا از اينرو واردات مواد خوراکي از مناطق سانحه ديدۀ جاپان را متوقف ساخته است.

دويچه وله/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی