افريقاي جنوبي درمسابقات جهاني فوتبال وعده امنيت کامل داده است | آلمان و جهان | DW | 11.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

افريقاي جنوبي درمسابقات جهاني فوتبال وعده امنيت کامل داده است

درحالي که تيم ملي فوتبال آلمان نيروي امنيتي خودش را دارد، اما يواخيم ليو ، ترينر تيم ملي آلمان ضرورتي به تدابير امنيتي جامع واکيد نمي بيند.

یواخیم لیو ترینر تیم ملی فوتبال آلمان نیروی امنیتی خود تیم ملی آلمان را برای حفاظت اعضای درمسابقات جهانی فوتبال در افریقای جنوبی کافی می داند

یواخیم لیو ترینر تیم ملی فوتبال آلمان نیروی امنیتی خود تیم ملی آلمان را برای حفاظت اعضای درمسابقات جهانی فوتبال در افریقای جنوبی کافی می داند

ترينر تيم ملي آلمان مي گويد:

«واسکت هاي ضد مرمي به تن نخواهيم کرد، زيرا ما ضرورتي به آن نداريم.»

آوازه در مورد واسکت هاي ضد مرمي، باعث برآشفتگي و طعنۀ ميزبان مسابقات جهاني فوتبال شد، زيرا آنکشور خود را در تدوير مسابقات مجرب ميداند. تريزا باي-ميولر، از ادارۀ توريزم افريقاي جنوبي تأکيد کرد که:

«ما در سال هاي اخير ميزبان 146 محفل بزرگ بوده ايم، که در آن اصلاً حادثه اي رخ نداده است.»

کنفدراسيون سال 2009، و همچنان مسابقات ليگ کرکت هندوستان، که بخاطر انتخابات در آنکشور آسيايي، کمي قبل از برگزاري آن به افريقاي جنوبي انتقال يافت، در آن شامل مي باشند. با آنهم روزانه در کپ تاون در حدود 50 قتل صورت ميگيرد. هارست شميت، مشاور آلماني سازماندهندگان مسابقات جهاني فوتبال به اين نظر است که:

«وقتي به احصائيۀ جنايات در هر ماه توجه شود، در آنصورت اين احساس پيدا ميشود که جنايت در همه جا در کمين است. و رفتن به آنجا يک خطر بزرگ است. بايد اين تصوير از آنجا را اصلاح کرد.»

اينرا ولفگنگ ياکوب هم تأييد کرد. سفير افتخاري هامبورگ از ده سال بدينسو در افريقاي جنوبي زندگي ميکند.

«يک کشورکه از جنايت به عذاب است. آدم بايد تمام آنرا بطور نسبي ببيند. ما درين جا در کشوري با جهان اول و سوم زندگي ميکنيم، مستقيماً در نقطۀ اتصال ميان فقير و غني، و ازين سبب طبعاً رقم جنايات نيز بزرگ است.»

در حدود 250.000 آلماني همه ساله به اين جنوبي ترين کشور قارۀ افريقا سفر ميکنند. سازماندهان اين مسابقات، تنها رقم مهماناني را که براي مسابقات جهاني فوتبال مي آيند، 300.000 تخمين ميکنند. به آنان در ميدان هاي هوايي، در جاهاي بودوباش و از طريق سفارت ها توضيح داده ميشود که چه چيز هايي را بايد مراعات کنند.

ارنولف بويچر/ خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی