افراط گرایان اسراییلی، در تلاش جداسازی مردان و زنان | آلمان و جهان | DW | 28.12.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

افراط گرایان اسراییلی، در تلاش جداسازی مردان و زنان

هزاران اسراییلی روز سه شنبه، 6 جدی 1390/ 27 دسامبر 2011، در اعتراض به افراط گرایی یهودی های ارتدوکس تظاهرات کردند. افراط گرایان در تلاش تحمیل برداشت مذهبی شان بر دیگران اند.

در این پلاکارت نوشته شده که زنان و مردان باید از راه های جداگانه بروند.

در این پلاکارت نوشته شده که زنان و مردان باید از راه های جداگانه بروند.

تشنج میان یهودی های افراطی و سکولارها در اسراییل افزایش یافته است. حدود ده درصد از هشت میلیون جمعیت اسراییل را ارتدوکس های راست گرایی افراطی تشکیل می دهند. آنها قرائت افراطی از متون دینی دارند و می خواهند برداشت دینی خود را با زور بر دیگران تحمیل کنند. نمونه بارز آن، تف کردن بر یک دختر هفت ساله در مسیر مکتب، به دلیل عدم رعایت مسایل مذهبی است که تظاهرات اسراییلی ها را در پی داشت.

تظاهرکنندگان علیه افراط گرایی یهودی ها، درپلاکارت های که حمل می کردند، شعارهای از این گونه را نوشته بودند: "نگذارید از اسراییل ایران ساخته شود!، اسراییل را از جبر و زور مذهبی نجات دهید!".

هزاران تن در بیت شِمِش، شهری با جمعیت 80 هزار نفری، جمع شدند تا به سوی بیت المقدس و تل ابیب راهپیمایی کنند. تظاهرکنندگان با موترهای بس از همه نقاط اسراییل آمده بودند تا برای تامین حقوق بنیادی و آزادی شان اعتراض کنند.

افراط گرایان در اسراییل خواستار جدایی زنان و مردان در بس ها نیز می باشند.

افراط گرایان در اسراییل خواستار جدایی زنان و مردان در بس ها نیز می باشند.

یهودی های ارتدوکس اکثریت جمعیت بیت شِمِش را تشکیل می دهند. آنها می خواهند راه و روش زندگی شان را بر همه باشندگان غیرمذهبی نیز تحمیل کنند. مثلاً آنها می گویند زنان باید در موترهای بس، در عقب بنشینند. راه های زنان و مردان در سرک ها باید جدا از هم باشند. حتی آن هایی که بیشتر از دیگران افراطی هستند، تقاضا می کنند که زنان و مردان در صفوف خرید در بازار نیز از هم جدا باشند.

تظاهرکنندگان این قواعد ارتدوکس های افراطی یهودی را سقوط به عصر ماقبل مدرن می دانند و محکوم می کنند. شیمون پیریز، رییس جمهور اسراییل نیز مخالفت اش را با این افراط گرایان ابراز داشته است.

رییس جمهور اسراییل گفته است: «هیچ کس این حق را ندارد که یک دختر خرد سال یا یک زن را به نحوی از انحا تهدید کند. آنها ارباب و آمر نیستند، بلکه مانند دیگران شهروند اسراییل هستند. هیچ گروهی وجود ندارد که بتواند تصمیم به حکومت [بر دیگران] بگیرد، در هیچ جایی. نباید همه چیز را به پولیس واگذار کرد. تمام مردم باید از این آزمایش موفق بیرون آیند تا اکثریت را از دست درازی یک اقلیت کوچک نجات دهند، اقلیتی که به پایه های دموکراسی ما دندان می زند».

آشناترین قربانی افراطیت این ارتدوکس ها در بیت شمش، دختر هفت ساله به نام نعما است. او در مسیر راه مکتب، به صورت متواتر از سوی این مردان مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. افراط گرایان بر او تف کرده اند، چون از دید آنها، این دختر از سمت درست سرک عمومی نمی رود و به اصطلاح آنها لباسی نمی پوشد که "باحیا" بودنش را نشان دهد.

تظاهرکنندگان عملی ساختن قواعد مذهبی یهودی های ارتدوکس را سقوط به عصر ماقبل مدرن عنوان کردند.

تظاهرکنندگان عملی ساختن قواعد مذهبی یهودی های ارتدوکس را سقوط به عصر ماقبل مدرن عنوان کردند.

کانال دوم تلویزیون اسراییل از این واقعه گزارش مستندی پخش کرد که باعث برافروختن خشم و انزجار اسراییلی های سکولار شد. یک یهودی افراطی از بیت شمش، این شیوه برخورد ارتدوکس های افراطی را در مصاحبه ای با این تلویزیون با این عبارات توجیه کرد: «وقتی که او مطابق قانون یهودی عمل نکند، این درست است که بر او تف انداخته شود. مشکل اش کجاست؟ خاخام هایی هستند که به ما این صلاحیت را می دهند و می گویند که ما چگونه باید در سرک ها راه برویم و یک زن که در سرک راه می رود، چگونه رفتار کند».

این ارتودکس های افراطی نمی پسندند که رسانه های سکولار اسراییل درباره گرایش های افراط گرایانه آنها گزارش بدهند. آنها در روزهای اخیر بر دو گروه از فلمبرداران حمله کردند که یکی از این گروه های فلمبردار مربوط به کانال دوم تلویزیون اسراییل بود.

زمانی که پولیس یک پلاکارت این ارتدوکس های افراطی را دور انداخت، آنها به سوی پولیس سنگ پرتاپ کردند و پولیس را با عنوان "نازی ها" دشنام دادند. در پلاکارت نوشته شده بود که زن و مرد باید در سرک ها راه های جداگانه داشته باشند.

انگلبرشت/ مبلغ

ویراستار: فرهمند

DW.COM